Ngày 04/12: VLTK II sẽ có những gì?

02-12-2010

- Những cập nhật ngày 04/12/2010

Sau đây, thân mời quý đồng dạo theo dõi những cập nhật mới nhất sẽ diễn ra vào sau bảo trì thứ Sáu - ngày 04/12/2010.

Trong lần cập nhật này, Bổn Trang sẽ tiến hành điều chỉnh lại thời gian xuất hiện của Thỏ Nướng, tỷ lệ xuất hiện của các loại boss, bổ sung điều kiện nhận nhiệm vụ Thịt Nướng ...

Thời gian:

Các cập nhật được tiến hàng từ sau bảo trì ngày 04/12/2010.

Các hoạt động điều chỉnh

Điều chỉnh thời gian xuất hiện của Lò Nướng
ĐợtThời gianGhi chú
Đợt 108h00

NPC Lò Nướng

Hoàn thành kích họat Lò Nướng, boss Niên Thú sẽ xuất hiện

Đợt 209h00
Đợt 310h00
Đợt 411h00
Đợt 512h00
Đợt 613h00
Đợt 714h00
Đợt 815h00
Đợt 916h00
Đợt 1017h00
Đợt 1118h00
Đợt 1219h00
Đợt 1320h00
Đợt 1421h00
Điều chỉnh và bổ sung boss
Mô tả boss Niên Thú
Tên NPCGhi chú

Niên Thú

 • Thời gian tồn tại của boss là 30 phút (hết hạn tồn tại nếu nhân vật không tiêu diệt được boss thì boss tự động biến mất).
 • Vị trí xuất hiện của Niên Thú trùng với NPC Lò Nướng.
 • Phần thưởng tiêu diệt boss nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
Mô tả NPC Tiểu Kỳ Lân
Tên NPCGhi chú

Tiểu Kỳ Lân

 • Khi boss Niên Thú chết sẽ xuất hiện 50 NPC Tiểu Niên Thú.
 • Thời gian tồn tại của NPC Tiểu Niên Thú là 60 giây.
 • Phần thưởng: Đồng đạo nhấp chuột vào NPC Tiểu Niên Thú sẽ nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Giãn cách thời gian giữa 2 lần nhận thưởng Tiểu Niên Thú là 30 phút.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng từ NPC Tiểu Niên Thú 12 lần trong 1 ngày.

Lưu ý: Nhân vật đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái mới có thể nhận thưởng Tiểu Niên Thú.

Điều chỉnh hoạt động Thịt Nướng
Hình ảnhGhi chú

Thịt Nướng

 • Giới hạn: Mỗi nhân vật được phép nhận thưởng từ NPC Thịt Nướng tối đa 180 cái trong 1 ngày.
 • Giãn cách thời gian giữa 2 lần nhận thưởng NPC Thịt Nướng là 45 giây.
 • Nhân vật có điểm danh vọng = 0 không thể nhận thưởng từ NPC Thịt Nướng.
 • Nhân sĩ nhận thưởng tại NPC Thịt Nướng ngẫu nhiên sẽ Bị trừ 1 điểm danh vọng.
Điều chỉnh hoạt động Bạch Tiên Sinh

Bổ sung điều kiện nhận nhiệm vụ:

 • Nhân vật có điểm danh vọng = 0, không thể nhận nhiệm vụ thu thập Thịt Nướng.
 • Nhân vật có Bạn Đồng Hành cấp độ 1 trở lên có thể thực hiện 8 lần nhiệm vụ thu thập Thịt Nướng trong 1 ngày.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Bạch Tiên Sinh
Cấp độ nhân vậtPhần thưởng điểm kinh nghiệm Lưu ý
90 - 991.500.000 Bị trừ 4 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
80 - 891.500.000 Bị trừ 4 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
70 - 79600.000 Bị trừ 2 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
60 - 69480.000 Bị trừ 2 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
50 - 59360.000 Bị trừ 2 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
40 - 49240.000 Bị trừ 2 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
30 - 39120.000 Bị trừ 2 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh
20 - 29 60.000 Bị trừ 2 điểm danh vọng khi nhận nhiệm vụ tại Bạch Tiên Sinh