Ngày 07/05: Đóng tính năng đổi Tiền lẻ

05-05-2010

- Ngày 07/05: Đóng tính năng đổi Tiền lẻ nhận kinh nghiệm

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến tính năng đổi Tiền lẻ nhận kinh nghiệm, Bổn Trang xin thông báo:

24h00 thứ Sáu - ngày 07/05/2010

chính thức đóng chức năng đổi Tiền lẻ

Đồng thời, vào ngày thứ Sáu - 07/05/2010, Bổn Trang cũng sẽ ngừng bán Đại Ngân Phiếu và Ngân Phiếu tại Ngự Các.

Tiền lẻ trong hành trang

Hãy nhanh chóng đổi điểm kinh nghiệm

Nay, Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ nắm thông tin kịp thời.

Đồng đạo nào còn Tiền lẻ trong hành trang, hãy nhanh chóng đổi kinh nghiệm để thuận tiện trên đường hành tẩu. Quý nhân sĩ có thể xem chi tiết phần thưởng kinh nghiệm tại đây.