Ngày 14/05: Cập nhật nóng

11-05-2010

- Cập nhật mới nhất của VLTK II

Những tính năng của Võ Lâm Truyền Kỳ II luôn được cập nhật một cách liên tục nhằm đem lại sân chơi đa dạng và tạo nhiều hứng khởi cho quý nhân sĩ bôn tẩu trong giang hồ.

Những cập nhật của tuần đầu tiên trong tháng năm sẽ là sự điều chỉnh về các tính năng Nguyên Soái tiến cử Tướng Quân, tính năng trồng cây Hạt giống, trồng cây Bát Nhã và một số điều chỉnh về tính năng Sát Thủ Đường.

Tiến cử | Hạt giống | Bát Nhã | Sát Thủ Đường

Nguyên Soái tiến cử Tướng Quân

Thời gian

Tính năng Nguyên Soái tiến cử Tướng Quân sẽ chính thức áp dụng từ 00h00 - Chủ nhật - ngày 16/05/2010.

Nội dung

Bổ sung số lượng tiến cử

Với cập nhật mới thì Nguyên Soái có thể tiến cử tối đa 7 Tướng Quân.

Chỉnh sửa điều kiện tiến cử

Đối tượngĐiều kiện mới
Tướng Quân1 Nữ Oa Tinh Thạch + 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao + 1 Tử Kim Hồng Bao

 Trồng cây Hạt giống

Thời gian

  • Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 14/05/2010.
  • Thời gian kết thúc Bổn Trang sẽ thông báo chi tiết tại trang chủ.

Điều chỉnh

Số lượng trái cây nhận được sau khi trồng thành công 1 Hạt giống, đồng đạo sẽ nhận thưởng 1 Nhãn.

Bát Nhã Nhỏ và Bát Nhã Lớn

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 14/05/2010.
  • Thời gian kết thúc Bổn Trang sẽ thông báo chi tiết tại trang chủ.

Nội dung

Khi trồng thành công cây Bát Nhã Nhỏ và Bát Nhã Lớn, đồng đạo ngẫu nhiên nhận được trái cây theo tỷ lệ phân bố như sau:
Loại câyPhần thưởng
Bát Nhã Nhỏ1 Chôm Chôm
Bát Nhã Lớn2 Chôm Chôm
1 Cam

Sát Thủ Đường

Thời gian

  • Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 14/05/2010.
  • Kết thúc vào 24h00 - Chủ nhật - ngày 30/05/2010.

Nội dung

Bổ sung phần thưởng khi vào bản đồ Sát Thủ Đường

Mỗi khi đồng đạo tiến vào bản đồ Sát Thủ Đường lần đầu tiên của đợt sẽ ngẫu nhiên nhận được kinh nghiệm:

Điểm kinh nghiệm
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000

Bổ sung phần thưởng mở rương

Các thành viên trong tổ đội mở rương thành công sẽ ngẫu nhiên nhận được trái cây theo bảng phân bổ sau:

Loại RươngPhần thưởng
Hương Chủ1 Cam
Phó Đường Chủ2 Cam
2 Bưởi
Lý Đại Chủy3 Cam
3 Bưởi
3 Dâu

Lưu ý

  • Các thành viên trong tổ đội nhận cùng 1 loại trái cây khi mở rương.
  • Các thành viên buộc phải ở trong bản đồ Sát Thủ Đường và vẫn còn sống mới có thể nhận được.