Ngày 23/04: Cập nhật giá mới vật phẩm Ngự Các

21-04-2010

- Cập nhật Ngự Các ngày 23/04

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 23/04/2010 sắp tới, Ngự Các sẽ bán lại Hoàng Kim Đại Hồng Bao và Tử Kim Hồng Bao với giá mới. Điều chỉnh giá cả vật phẩm Ngự Các này giúp thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II trở nên cân bằng hơn.

Giá mới chính thức áp dụng vào ngày 23/04/2010

Tên vật phẩmGiá bán Tình trạng Vị trí Hạn tồn tại

Tử Kim Hồng Bao

100Bán mới Sự kiện tháng 430 ngày

Hoàng Kim Đại Hồng Bao

299

Thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo thuận buồm xuôi gió.