Ngoại trang chuyển sinh lần 2 với thông số mới

11-11-2010

- Điều chỉnh thông số trên ngoại trang chuyển sinh lần 2

Kể từ sau bảo trì ngày 12/11/2010, tất cả ngoại trang chuyển sinh hiện tại sẽ bị xóa bỏ và tất cả đồng đạo đã tu luyện Hỗn Nguyên Công các thành có thể nhận lại ngoại trang chuyển sinh với thuộc tính mới tại NPC Bạch Tiên Sinh.

Điều chỉnh chuyển sinh lần 2

Thời gian

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/11/2010.

Quyền lợi sau khi chuyển sinh lần 2
Cấp độ nhân vậtChi tiết
88Nhận Phong hiệu mới tùy theo Hệ Phái
90Có thể mua ngoại trang Văn Sử thuộc tính thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công tại Ấn Chuyển Sinh.
92

Có thể nâng cấp Kỳ Lân tại Ấn Chuyển Sinh (cần Phiêu Vũ).

Lưu ý:

  • Hạn tồn tại của Kỳ Lân là hạn tồn tại của ngựa Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
  • Đối với ngựa Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì nhận được Kỳ Lân hạn tồn tại 30 ngày.
Thuộc tính ngoại trang chuyển sinh lần 2
Hướng chuyển sinh Loại ngoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2
LongChuyển Sinh Trang (nón)Công kích 8%Kháng tất cả 6
Chuyển Sinh YĐộ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần)Chính xác tăng 160
PhụngChuyển Sinh Trang (nón)Xác suất xuất chiêu 3%
Chuyển Sinh YĐộ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần)Hỗ trợ tấn công tăng và hỗ trợ phòng thủ tăng 20%
HổChuyển Sinh Trang (nón)Giảm thọ thương 7%
Chuyển Sinh YNội phòng, ngoài phòng tăng 60 điểm
Chuyển Sinh Trang (quần)Sinh lực, nội lực tăng 5%
ƯngChuyển Sinh Trang (nón)Bỏ qua phòng ngự 5%
Chuyển Sinh YĐộ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần)Chính xác tăng 160
Cách Uẩn Linh ngoại trang tại các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩmGhi chú

Long Tử Ấn

  • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
  • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 100 Vàng).
  • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 100 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 4 thành Hỗn Nguyên Công.

Nhân vật đã luyện 4 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 4 thành vào ngoại trang.

Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

  • Bát Bát ngoại trang.
  • Tướng Quân ngoại yrang.
  • Linh Lung ngoại trang.
  • Văn Sử ngoại trang.

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần uẩn linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành uẩn linh.

Phụng Tử Ấn

Ưng Tử Ấn

Hổ Tử Ấn

Các loại Phong hiệu và hiệu quả

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/11/2010.

Phong hiệuHệ pháiHiệu quả sử dụng
Đạt Ma Kim CangThiếu Lâm Tục Gia

Kháng tất cả tăng 12 điểm.

Hiệu quả thương dược tăng 4%.

La Hán Hộ PhápThiếu Lâm Võ Tông
Truyền Kinh pháp sưThiếu Lâm Thiền Tông
Bí Độc thích kháchĐường Môn
Tử Trúc sứNga My Phật Gia
Hải Nguyệt sứNga My Tục Gia
Tứ Hải hiệpCái Bang Tịnh Y
Đệ tử tám túiCái Bang Ô Y
Vô Ngã đạo nhânVõ Đang Đạo Gia
Nhàn Vân Hiệp ĐạoVõĐang Tục Gia
Phấn Vũ tướng quânDương Môn Thương
Phấn Uy tướng quânDương Môn Cung Kỵ
Hắc Vô ThườngNgũ Độc Tà Hiệp
Bạch Vô ThườngNgũ Độc Tà Hiệp