Ngũ Độc Tà Hiệp lẫy lừng với trang bị sư môn tím

11-07-2010

- Trang bị sư môn tím cấp 9 - Ngũ Độc Tà Hiệp

Quý nhân sĩ thân mến!

Một trang bị sư môn tiếp tục ra mắt đồng đạo là trang bị sư môn tím cấp 9 - môn phái Ngũ Độc Tà Hiệp. Thân mời đồng đạo cùng chiêm ngưỡng.

Ngũ Độc Tà Hiệp lẫy lừng chốn nhân gian

Bổn Trang sẽ tiếp tục gửi đến quý đồng đạo những hình ảnh trang bị sư môn trong thời gian sớm nhất.