Nhắc lại một số thông tin về Lệnh Bài Hoàng Kim

12-03-2010

- Nhắc lại một số thông tin về Lệnh Bài Hoàng Kim

Quý đồng đạo thân mến!

Ngay khi Bổn Trang tiến hành giảm giá bán Lệnh Bài Hoàng Kim tại Website thì số lượng mua của nhân sĩ tăng vọt một cách bất ngờ. Hàng trăm nhân sĩ rinh Lệnh Bài Hoàng Kim với giá 1.200 Xu/ 01 Lệnh Bài Hoàng Kim và bắt đầu những cuộc chinh phục mới trong thế giới võ lâm.

Để thuận tiện hơn cho việc sử dụng, Bổn Trang xin nhắc lại một số thông tin như sau:

  • Ngày kết thúc nhận thưởng chung của Lệnh Bài Hoàng Kim sẽ là 24h00 - Chủ nhật - ngày 04/07/2010.
  • Như vậy, thời điểm Quý đồng đạo nên nạp Hoàng Kim Lệnh Bài trễ nhất là cuối tháng 04/2010, để có thể nhận thưởng đủ 60 ngày.

Để biết thêm chi tiết, Quý nhân sĩ theo dõi các hướng dẫn sau đây:

Thân chúc Quý nhân sĩ vui cùng thế giới võ lâm.