Nhận lại công trạng tuần này

31-12-2010

- Kiểm tra và nhận lại công trạng tại NPC Triệu Phổ

Quý nhân sĩ thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo thì sau bảo trì sáng mai - ngày 01/01/2011, hệ thống quân công sẽ hoạt động trở lại bình thường, đồng đạo vui lòng chú ý các điểm sau:

  • Quý đồng đạo chuyển server bị mất nhân vật hiện đã được phục hồi lại, vui lòng vào game kiểm tra và nhận điểm công trạng từ khi có thông báo này đến 24h00 ngày hôm nay - 31/12/2010 tại Triệu Phổ - Biện Kinh.
  • Sau thông báo nói trên, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc kiểm tra và nhận công trạng của tuần này.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo theo dõi thông tin kịp thời, thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.