Nhân vật chuyển sinh 3 - QuyenDieu

29-11-2010

- Xuất hiện nhân vật chuyển sinh lần 3

Quý nhân sĩ thân mến!

Như vậy chỉ sau một thời gian ngắn mở chức năng Thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II đã xuất hiện nhân sĩ tu luyện thành công. Những tính năng thần kỳ của chuyển sinh lần 3 đã được nhân sĩ QuyenDieu khám phá.

Sau đây là một số hình ảnh về nhân sĩ đã hoàn thành chuyển sinh lần 3: QuyenDieu.

Còn quý nhân sĩ thì sao? Đã chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ chuyển sinh lần 3 chưa? Hãy nhanh chóng khám phá những tính năng thần kỳ sau khi mở thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.