Nhiều điều thú vị từ nộp trái cây nhận thưởng

07-05-2010

- Những điều thú vị từ các loại trái cây

Quý đồng đạo thân mến!

Tính năng Trái cây mùa vui được chính thức bắt đầu từ sau bảo trì ngày 16/04/2010 đã thực sự mang đến những niềm vui trên hành trình bôn tẩu của quý nhân sĩ.

Thông qua các loại trái cây như nhãn, chôm chôm, cam, bưởi, bơ ... quý nhân sĩ có cơ hội nhận được số điểm kinh nghiệm rất dễ dàng. Đồng đạo có thể xem chi tiết hướng dẫn nộp trái cây nhận thưởng tại đây.

Để có được nguồn trái cây phong phú như trên, đồng đạo chỉ cần:

  • Tham gia các hoạt động trồng cây
  • Nộp Bát Nhã Chứng Thư tại NPC Võ Lâm Sứ Giả
  • Nộp trái cây có trong hành trang cho NPC Đường Minh Thắng (sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong 20 loại trái cây)
  • Đặc biệt có thể mua trái cây thông qua các cửa hàng bày bán tại các thành thị.

Nộp trái cây nhận thưởng là tính năng mới, đặc biệt trong hệ thống tính năng của Võ Lâm Truyền Kỳ II. Trong thời gian tới, những tính năng mới sẽ được cập nhật và Bổn Trang hi vọng sẽ mang những sân chơi thú vị, hữu ích đến với đồng đạo muôn phương.

Quý nhân sĩ có thể trao đổi, thảo luận về tính năng nộp trái cây nhận thưởng tại đây.