Những cập nhật mới về vật phẩm

01-09-2009

- Chỉnh sửa một số tính năng trong game

 

Nhằm hỗ trợ đồng đạo thật thuận tiện trên hành trình bôn tẩu giang hồ, Bổn Trang xin cập nhật đến nhân sĩ gần xa những chỉnh sửa mới như sau:

 

Chỉnh sửa vật phẩm tại NPC Dược điếm

 

 

NPC ChủDược Điếm ở tất cả các Thành Thị, bán bổ sung các loại máu, mana, thuốc trị thương như sau:

 

Tên vật phẩm

 

Giá bán

Tình Trạng

Vàng

 

Thiên Hương Cẩm Tục

250

Bán mới

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao

3

Nhất Nguyên Phục Thủy Đơn

230

Vạn Vật Quy Nguyên Đơn

280

Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn

3

Sinh Sinh Hoa Tán

350

Ngư Dịch Đơn

450

Thất Trùng Thất Hoa Tán

450

Lộ Thủy

        10

Thay đổi giá

 

Vật phẩm mới  và chỉnh sửa vật phẩm

Vị trí trồng Cây Bát Nhã lớn

 

Tên bản đồ

Tình trạng

Tây Thành Đô

Có sẵn

Bắc Tuyền Châu

Thêm mới

 

Kỳ Kim của thợ rèn Lưu

 

 

Chỉnh sửa tính chất đạo cụ:
Không được giao dịch, không được vứt đi và không được bày bán

 

Thứ sáu tuần này - ngày 04/09/2009, Bổn Trang sẽ chính thức áp dụng những thay đổi và các tính năng mới.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>  Tàng Kiếm Sơn Trang: Những cập nhật hấp dẫn