Những cập nhật nóng vào 26/11

24-11-2010

Quý đồng đạo thân mến!

Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 26/11/2010, Bổn Trang sẽ tiến hành những cập nhật đầu tiên trong chuỗi hoạt động chào mừng Võ Lâm Truyền Kỳ II sinh nhật tuổi lên 3.

  • Tính năng trồng Hạt Giống & Bát Nhã Nhỏ
  • Tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến
  • Hoạt động Ngôi Sao May Mắn

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 26/11/2010.

Các điều chỉnh cụ thể

Tống Liêu Tài Nguyên Chiến
  • Điều chỉnh thời gian Nguyên Soái kích hoạt nhân đôi kinh nghiệm từ 1 giờ lên 2 giờ.
  • Nhân vật có Bạn đồng hành cấp 2 trở lên có thể hoàn thành 4 lần nhiệm vụ thu thập tài nguyên trong 1 ngày.

Lưu ý

Điều chỉnh thời gian áp dụng cho cả 3 đợt nhân đôi trong ngày.

Ngôi Sao May Mắn
Sử dụng mỗi Ngôi Sao May Mắn nhận 1 Bát Nhã Chứng Thư (hạn tồn tại 7 ngày).
Hạt Giống & Bát Nhã Nhỏ
Giới hạn trồng Hạt Giống và Bát Nhã Nhỏ
Trồng Cây Giới hạn
Trồng Hạt GiốngMỗi nhân vật có thể trồng tối đa 24 Hạt Giống trong 1 ngày.
Trồng Bát Nhã NhỏMỗi nhân vật có thể trồng tối đa 16 Bát Nhã Nhỏ trong 1 ngày.
Cập nhật phần thưởng Hạt Giống thứ 13 đến Hạt Giống thứ 24
Máy ChủPhân bổ trái cây từ Hạt Giống thứ 13 đến Hạt Giống thứ 24
Bạch Hổ
Hoàng Hổ
Ngọa Hổ
Phi Hổ
Thanh Long
Phục Hổ
Mãnh Hổ
Xích Long
Hoàng Phụng
Huy Ưng
Hàng Long
Bòn Bon
Tàng Long
Linh Hổ
Hắc Hổ
Kỳ Hổ
Thiên Hổ
Thăng Long
Thiên Long
Đại Hổ
Thiết Hổ
Thần Long
Song Hổ
Vương Hổ
Khế
Bá Long
Ngũ Hổ
Hỏa Long
Truy Long
Địa Hổ
Thần Hổ
Vân Long
Uy Long
Quán Hổ
Quyền Long
Dạ Hổ
Khóm
Kỳ Ưng
Cuồng Long
Hỏa Ưng
Tiên Phụng
Bạch Ưng
Đại Ưng
Phi Ưng
Việt Ưng
Ngọc Phụng
Tường Phụng
Hoàng Ưng
Hồng Ưng