Nộp tối đa 16 Bát Nhã Chứng Thư trong ngày

07-06-2010

- Điều chỉnh tính năng nộp Bát Nhã Chứng Thư

Quý nhân sĩ thân mến!

Hiện tại tính năng nộp Bát Nhã Chứng Thư tại NPC Võ Lâm Sứ Giả cho phép nhân vật nộp tối đa là 8 cái mỗi ngày. Nhưng bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 11/06/2010, tính năng nộp Bát Nhã Chứng Thư được cập nhật như sau:

  • Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 11/06/2010, mỗi nhân vật được phép nộp tối đa 16 Bát Nhã Chứng Thư cho NPC Sứ Giả Môn Phái.
  • Nộp 16 lần, nhân vật mới được nhận phần thưởng nộp đủ Bát Nhã Chứng Thư trong ngày.
  • 24h00 ngày 05/09/2010: Kết thúc thưởng ở các nấc điểm và nộp Bát Nhã Chứng Thư. Sau thời gian này điểm tích lũy nhận trồng cây giúp người khác sẽ trở về 0 và cập nhật phần thưởng mới.

Từ 11/06: Nộp tối đa 16 Bát Nhã Chứng Thư trong ngày

Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin kịp thời. Thân chúc quý đồng đạo có những khoảnh khắc thú vị cùng VLTK II.