Online nhận thưởng: Cập nhật mới nhất

26-02-2010

- Cập nhật mới về sự kiện online nhận thưởng

Online nhận thưởng từ thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II là một sự kiện đồng hành cùng quý đồng đạo khá lâu dài. Sau một thời gian, Bổn Trang quyết định tiến hành chỉnh sửa và bổ sung một số thông tin để chương trình trở nên hấp dẫn hơn, đường bôn tẩu của đồng đạo cũng thuận tiện hơn.

Nếu trước đây, đồng đạo online nhận thưởng với thời gian 2 giờ chơi, thì bắt đầu từ sau bảo trì thứ Bảy - ngày 27/02/2010, quý đồng đạo sẽ online nhận thưởng với mỗi giờ chơi.

Thời gian

Hoạt động nhận thưởng cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II bắt đầu từ sau bảo trì thứ Bảy - ngày 27/02/2010.

Các NPC liên quan

NPCGhi chú

Chị Chủ Phòng Máy
Vị trí
 • Dương Châu: 211/197.
 • Thành Đô: 216/219.
 • Biện Kinh: 171/178.
 • Tuyền Châu: 178/187.
 • Tương Dương: 178/185.
 • Đại Lý: 193/186.

 

Tính năng:
 • Nhận hỗ trợ hằng ngày.
 • Nhận thưởng mỗi giờ chơi.

Anh Chủ Phòng Máy

Phần thưởng

Hỗ trợ hằng ngày

Loại hỗ trợGhi chú
Tăng 4% công kích
 • Thời gian nhận Từ 00h00 đến 24h00 hằng ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 1 lần/ 1 ngày.
Lưu ý: Trạng thái hỗ trợ sẽ không bị mất đi khi đồng đạo bị "trọng thương ", rời mạng hoặc đăng nhập lại.
Tăng kháng tất cả 8 điểm
Tăng sức mạnh 8 điểm
Tăng nội công 8 điểm
Tăng gân cốt 8 điểm
Tăng thân pháp 8 điểm
Tăng linh hoạt 8 điểm
Tăng né tránh 50 điểm

Đổi thưởng hàng ngày - Sử dụng Bạch Câu Hoàn

Quy tắc tích lũy điểm

 • 1 nhân vật chỉ có thể tích lũy tối đa được 8 giờ chơi.
 • Sau mỗi lần đổi thành công, nhân vật sẽ tiếp tục tích lũy thời gian chơi game cho đến 8 giờ.

Công thức đổi tích lũy lấy phần thưởng

Nhân vật dùng thời gian tích lũy giờ chơi của mình để đổi 1 trong các loại phần thưởng sau:

Loại phần thưởngCông thức đổiCấp 73 trở lên8x9x
Điểm kinh nghiệm1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Bạch Câu Hoàn125.000187.500250.000
Danh vọng1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Lục Thần Hoàn456
Sư môn1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Tam Thanh Hoàn456

Các kiểu nhận thưởng

 • Nhận thưởng điểm kinh nghiệm (sơ cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (sơ cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (sơ cấp).
 • Nhận thưởng tất cả (sơ cấp).

Nhận kèm theo Vàng khuyến mãi

Loại phần thưởngCấp 73 trở lên8x9x
Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (sơ cấp).1 Vàng2 Vàng3 Vàng
Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (sơ cấp).1 Vàng2 Vàng3 Vàng
Nhận thưởng tất cả (sơ cấp).1 Vàng 50 Bạc3 Vàng4 Vàng 50 Bạc

Đổi thưởng hàng ngày - Sử dụng Đại Bạch Câu Hoàn

Quy tắc tích lũy điểm

 • 1 nhân vật chỉ có thể tích lũy tối đa được 8 giờ chơi.
 • Sau mỗi lần đổi thành công, nhân vật sẽ tiếp tục tích lũy thời gian chơi cho đến 8 giờ.

Công thức đổi tích lũy lấy phần thưởng

Nhân vật dùng thời gian tích lũy giờ chơi của mình để đổi 1 trong các loại phần thưởng sau:

Loại phần thưởngCông thức đổiCấp 73 trở lên8x9x
Điểm kinh nghiệm1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn250.000375.000500.000
Danh vọng1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Đại Lục Thần Hoàn789
Sư môn1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Đại Tam Thanh Hoàn789

Các kiểu nhận thưởng

 • Nhận thưởng điểm kinh nghiệm (trung cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (trung cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (trung cấp).
 • Nhận thưởng tất cả (trung cấp).

Nhận kèm theo Vàng khuyến mãi:

Loại phần thưởngCấp 73 trở lên8x9x
Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (trung cấp)3 Vàng4 Vàng5 Vàng
Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (trung cấp)3 Vàng4 Vàng5 Vàng
Nhận thưởng tất cả (trung cấp)4 Vàng 50 bạc và 2 điểm Quân Công6 Vàng và 2 điểm Quân Công7 Vàng 50 bạc và 2 điểm Quân Công

Đổi thưởng hằng ngày – Sử dụng Bạch Câu Tiên Đơn

Quy tắc tích lũy điểm

 • 1 nhân vật chỉ có thể tích lũy tối đa được 8 giờ chơi.
 • Sau mỗi lần đổi thành công, nhân vật sẽ tiếp tục tích lũy thời gian chơi cho đến 8 giờ.

Công thức đổi tích lũy lấy phần thưởng

Nhân vật dùng thời gian tích lũy giờ chơi của mình để đổi 1 trong các loại phần thưởng sau:

Loại phần thưởngCông thức đổiCấp 73 trở lên8x9x
Điểm kinh nghiệm1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn375.000562.000750.000
Danh vọng1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Lục Thần Tiên Đơn101112
Sư môn1 giờ chơi + 1 giờ ủy thác Tam Thanh Tiên Đơn101112

Các kiểu nhận thưởng

 • Nhận thưởng điểm kinh nghiệm (cao cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (cao cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (cao cấp).
 • Nhận thưởng tất cả (cao cấp).

Nhận kèm theo Vàng khuyến mãi:

Loại phần thưởngCấp 73 trở lên8x9x
Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng3 Vàng4 Vàng5 Vàng
Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn3 Vàng4 Vàng5 Vàng
Nhận thưởng tất cả4 Vàng và 6 điểm Quân Công6 Vàng và 6 điểm Quân Công7 Vàng và 6 điểm Quân Công

 

Lưu ý

 

Thời gian kết thúc hoạt động sẽ được Bổn Trang thông báo Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.