Phần thưởng mới khi trồng Hạt Giống & Bát Nhã Nhỏ

04-11-2010

- Cập nhật phần thưởng trồng Hạt Giống & Bát Nhã Nhỏ

Quý nhân sĩ thân mến!

Bắt đầu từ sau bảo trì 05/11/2010, khi nhân vật kích hoạt trồng thành công một Hạt Giống hoặc một Bát Nhã Nhỏ, ngoài điểm kinh nghiệm nhận được theo quy định thì nhân vật sẽ nhận thêm số điểm kinh nghiệm như sau:

Phần thưởng Hạt Giống & Bát Nhã Nhỏ
trồng cây may mắn

Hạt Giống

Kích hoạt trồng 1 Hạt Giống nhận thêm 400.000 kinh nghiệm

Bát Nhã Nhỏ

Kích hoạt trồng 1 Bát Nhã Nhỏ nhận thêm 400.000 kinh nghiệm

Cập nhật này sẽ chính thức kết thúc vào 24h00 Chủ nhật - 12/12/2010.

Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc vui cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.