Rèn luyện Bạn đồng hành nhanh hơn

10-11-2010

- Thời gian mới để rèn luyện Bạn đồng hành

Với cập nhật mới này đồng đạo chỉ mất 10 phút để tiếp tục rèn luyện Bạn đồng hành của mình. Ngoài ra đồng đạo có thể chọn nhiều vị trí rèn luyện như ở sa mạc, ở trên biển, ở trên rừng ... cho Bạn đồng hành.

Thời gian diễn ra

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 12/11/2010.

Vật phẩm liên quan

Vật Phẩm Ghi chú

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Bổ sung dòng chọn:

  • Bạn đồng hành.
  • Rèn luyện Bạn đồng hành.
  • Ta muốn rèn luyện ở sa mạc.
  • Ta muốn rèn luyện ở trên biển.
  • Ta muốn rèn luyện ở trong rừng.
  • Ta muốn rèn luyện trên núi.
  • Ta muốn nhận kết quả rèn luyện.
  • Kết thúc đối thoại.

Lưu ý:

  • Thời gian giãn cách thời gian giữa 2 lần rèn luyện Bạn đồng hành liên tiếp là 10 phút (trước đây là 20 phút).
  • Xem phần thưởng rèn luyện Bạn đồng hành tại đây.