Tạm đóng tính năng cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế

25-09-2010

- Tạm đóng tính năng nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Nhằm mục đích năng cấp hệ thống và cách thức cải tạo các loại trang bị, trong thời gian sắp tới, Bổn Trang tiến hành tạm đóng tính năng cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế. Thời điểm mở lại tính năng này sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất.

Tạm đóng tính năng

nâng cấp trang bị Tử Quang Viêm Đế

VLTK II

Nay thông báo để đồng đạo được rõ, thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều niềm vui.