Tạm hoãn sát nhập 3 cụm máy chủ

09-08-2010

- Tạm hoãn sát nhập các máy chủ.

Quý nhân sĩ thân mến!

Như tin tức đã đăng ngày 9/08: Dự kiến vào ngày 10/08 và 11/08/2010 tiến hành sát nhập và nâng cấp một số máy chủ. Nhưng một vài lý do khách quan, nên Bổn Trang sẽ tạm hoãn việc sát nhập server, và thời gian chính thức sẽ thông báo sau. Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

Máy chủ 1

Máy chủ 2

Tên máy chủ mới

Thời gian sát nhập

Châu LongVương LongTiên Phụng

Cập nhật sau

Lôi HổTrấn Hổ Kỳ Ưng
Phong HổVạn HổHỏa Ưng

Như vậy, hiện tại đồng đạo ở các máy chủ trên và các máy chủ khác vẫn có thể tham gia vào thế giới game Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý đồng đạo được nắm rõ và thuận tiện hành hiệp giang hồ.