Tầng 3 & 4 Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật

26-08-2010

- Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật (tầng 3 & 4)

Quý đồng đạo thân mến!

Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật đã ra mắt ngày 06/08/2010 với tầng 1 & 2, hôm nay, Bổn Trang tiếp tục cung cấp những thông tin dành cho tầng 3 & 4, áp dụng chính thức từ sau bảo trì 27/08/2010.

Thời gian bắt đầu

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 27/08/2010.

Bản đồ diễn ra

 • Tuyền Châu.
 • Dương Châu.

Đạo cụ liên quan

Hình ảnhGhi chú

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

Bổ sung chức năng:

Tầng 3 Dưỡng Sinh thuật (tổ đội 3 người và trong tổ đội có ít nhất 1 thành viên đã chuyển sinh 1)

 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn.
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn.
 • Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn.
 • Luyện cả 3 loại.

Tầng 4 Dưỡng Sinh Thuật (tổ đội 4 người và trong tổ đội có ít nhất 1 thành viên đã chuyển sinh 1).

 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn.
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn.
 • Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn.
 • Luyện cả 3 loại.

Phần thưởng

Sử dụngKinh nghiệmHỗ trợ luyện mật tịch trấn pháiTiêu hao

Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn

40.000

Mỗi 100 lần nhận điểm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tăng 1 cấp trấn phái.
 • 4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
 • 4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn

Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

50.000

 • 4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
 • 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

70.000

 • 4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
 • 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Cả 3 loại

80.000

 • 4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
 • 4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn\
 • 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Lưu ý

 • Nhân vật đẳng cấp 77 trở lên, đã có 1 kỹ năng 55 mới có thể tham gia tính năng.

 • Mỗi tầng chỉ có thể luyện trong vòng 30 phút, có thể không liên tục.

 • Các thành viên trong tổ đội có thể luyện các loại Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật khác nhau.

 • Tổ đội nhân vật buộc phải ở gần nhau mới có thể kích hoạt.

 • Các thành viên trong tổ đội đạt tối đa thời gian luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật sẽ không ảnh hưởng đến thành viên khác.

 • 00h00 mỗi ngày sẽ có thế tiếp tục luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.

 • Chỉ hỗ trợ luyện trấn phái từ cấp 5 đến cấp 10 (áp dụng cho cả dưỡng sinh tầng 1 và tầng 2).