Thành thứ 6 Hỗn Nguyên Công - Hỗn Tục Hòa Quang

27-10-2010

- Thông tin về chuyển sinh lần 3

Quý đồng đạo thân mến!

Tính năng Cải Lão Hoàn Đồng ngày càng hấp dẫn hơn với nhiệm vụ: Mở thành thứ 6 Hỗn Nguyên Công - Hỗn Tục Hòa Quang. Nếu anh hùng nào luyện thành sẽ gia tăng võ học gấp bội và đặc biệt để hoàn thành thử thách lần 3 đòi hỏi nhân sĩ võ lâm phải có sự trợ giúp của Bạn đồng hành với yêu cầu như sau:

  • Bạn đồng hành đạt 300 điểm nâng cấp trở lên.
  • Có ít nhất 200 điểm Linh Lực.

Sau đây, Bổn Trang xin giới thiệu với quý đồng đạo một vài hình ảnh ngoại trang sau khi hoàn thành chuyển sinh lần 3 - Hỗn Tục Hòa Quang..

Võ Lâm Truyền Kỳ II - chuyển sinh lần 3

Ngoại trang Kiều Nữ - Nam Tiêu Chuẩn

Võ Lâm Truyền Kỳ II - chuyển sinh lần 3

Ngoại trang Nữ Gợi Cảm - Nam Khôi Ngô

Võ Lâm Truyền Kỳ II - chuyển sinh lần 3

Trang sức

Thông tin về chuyển sinh lần 3 sẽ đến với đồng đạo trong thời gian sớm nhất.