Thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang

11-11-2010

Như quý đồng đạo đã biết, tính năng Cải Lão Hoàn Đồng (còn gọi là chuyển sinh) là một tính năng đang nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình của nhân sĩ võ lâm. Tính năng này đã trải qua lượt nhiệm vụ thứ nhất (mở thành thứ 2 Hỗn Nguyên Công) & lượt nhiệm vụ thứ hai (mở thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công).

Sau đây, Bổn Trang sẽ cung cấp lượt nhiệm vụ thứ ba - mở thành thứ 6 Hỗn Nguyên Công - Hỗn Tục Hòa Quang.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 12/11/2010.

Hỗn Nguyên Công thành thứ 6

NPC liên quan
NPCChức năng

Minh Chủ Kim Sơn

179/172 Tương Dướng

 • Giao nhiệm vụ chuyển sinh 3 - Tu luyện Hỗn Nguyên Công thành thứ 6.
Điều kiện nhận nhiệm vụ
 • Nhân vật đã luyện thành công thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công.
 • Nhân vật đạt đẳng cấp 99 (không cần 2 tỷ điểm kinh nghiệm).
Điều kiện để chuyển sinh 3
 • Nhân vật đạt đẳng cấp 99 và dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm.
 • Nhân vật hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu.
 • Điểm nâng cấp Bạn đồng hành đạt 300 trở lên, Linh Lực đạt 200.

Lưu ý

Khi nhận nhiệm vụ chuyển sinh, hệ thống sẽ xóa hết các nhiệm vụ sư môn đại sự kiện và nhiệm vụ thường nhật cá nhân, tổ đội ... hiện đang có của nhân vật.

Quyền lợi sau khi chuyển sinh 3
Cấp độ nhân vật Quyền lợi
86
 • Nhận được Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận được Phong hiệu với hiệu quả mới.
 • Nhận 1 bộ ngoại trang Văn Sử (hạn tồn tại 120 ngày) với các thuộc tính theo hướng chuyển sinh.
 • Có thể nhận ngoại trang Chuyển Sinh (màu trắng, không hạn tồn tại) tại NPC Bạch Tiên Sinh.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang: Bát Bát ngoại trang, Tướng Quân ngoại trang, Linh Lung ngoại trang, Văn Sử ngoại trang, Thiên Âm ngoại trang, Thiếu Dương ngoại trang …
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh)
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh)
88
 • Nhận ngọc bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh – hạn tồn tại 30 ngày)
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 7 ngày (cần 700 điểm sư môn, 700 điểm danh vọng)
90
 • Có thể mua ngoại trang Thiên Âm với các thuộc tính của Hỗn Nguyên Công thành thứ 6 (hạn tồn tại 30 ngày)
92
 • Có thể nâng cấp thú cưỡi Kỳ Lân (cần Phiêu Vũ)
 • Lưu ý: Hạn tồn tại của Kỳ Lân là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.

Lưu ý

 • Sau khi chuyển sinh, đẳng cấp nhân vật trở về 86.
 • Xóa bộ huyển sinh ngoại trang thuộc tính 4 thành Hỗn Nguyên Công
 • Xóa Phong hiệu của 4 thành Hỗn Nguyên Công
 • Xóa Long/Phụng/Hổ/Ưng Tử ấn của 4 thành Hỗn Nguyên Công
 • Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 4 thành
Cách uẩn Linh ngoại trang tại các loại Ấn Chuyển Sinh
NPCChức năng

Long Tử Ấn

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 100 Vàng)

Áp dụng nhân vật đã luyện 6 thành Hỗn Nguyên Công.

- Nhân vật đã luyện 6 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 6 thành vào ngoại trang.

- Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang
 • Tướng Quân ngoại trang
 • Linh Lung ngoại trang
 • Văn Sử ngoại trang
 • Thiên Âm ngoại trang
 • Thiếu Dương ngoại trang

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành thao tác Uẩn Linh.

Hổ Tử Ấn

Phụng Tử Ấn

Ưng Tử Ấn

Các loại Phong hiệu mới
Phong hiệuHệ pháiHiệu quả sử dụng & ẩn hình
Bát Bộ Thiên LongThiếu Lâm Tục Gia
 • Kháng tất cả tăng 14 điểm
 • Hiệu quả thương dược tăng 6%
 • Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 1%
Bát Bảo La HánThiếu Lâm Võ Tông
Vô Lượng Pháp TônThiếu Lâm Thiền Tông
Thiên Cơ Sứ GiảĐường Môn
Bạch Liên Tiên TửNga My Phật Gia
Ngọc Vận Tiên TửNga My Tục Gia
Long Đầu Thần CáiCái Bang Tịnh Y
Khất Thiên Thần CáiCái Bang Ô Y
Chưởng Kinh Đạo nhânVõ Đang Đạo Gia
Thái ất Tản NhânVõ Đang Tục Gia
Long Tương tướng quânDương Môn Thương Kỵ
Hổ Dực tướng quânDương Môn Cung Kỵ
U Minh Quỷ SátNgũ Độc Tà Hiệp
Vô Đổng La SátNgũ Độc Tà Hiệp
Ngoại trang chuyển sinh 3 Hỗn Nguyên Công thành thứ 6
Hướng chuyển sinh Loại ngoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2
Long TửVăn Sử ĐầuCông kích 9%Kháng tất cả 9
Văn Sử YĐộ tập trung tăng 7%
Văn Sử TrangChính xác tăng 170 điểm
Phụng TửVăn Sử ĐầuXác suất xuất chiêu 4%
Văn Sử YĐộ tập trung tăng 7%
Văn Sử TrangHỗ trợ tấn công và Hỗ trợ phòng thủ 25%
Hổ TửVăn Sử ĐầuGiảm thọ thương 10%
Văn Sử YNội phòng, ngoại phòng tăng 80 điểm
Văn Sử TrangSinh lực, nội lực tăng 7%
Ưng TửVăn Sử ĐầuBỏ qua phòng ngự 7%
Văn Sử YĐộ tập trung tăng 7%
Văn Sử TrangChính xác tăng 170 điểm