Thay đổi thời gian tạm ngưng đăng ký chuyển server

17-10-2010

- Tính năng chuyển server, chính thức tạm ngưng từ ngày 22/10 - 4/11/2010

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Như có thông báo trước đây về việc tạm ngưng chuyển server để chuẩn bị cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4, Bổn Trang xin thông báo lại thời gian tạm ngưng chuyển server từ ngày 22/10 - 4/11/2010. Bắt đầu từ ngày 5/11/2010 đồng đạo có thể tiếp tục đăng ký chuyển server bình thường. Bổn Trang chân thành cáo lỗi về sự bất tiện này.

Đối với quý nhân sĩ võ lâm đăng ký chuyển server trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 - 21/10/2010 thì vẫn còn có cơ hội chuyển server vào ngày 22/10/2010.

Tạm ngưng tính năng chuyển server

từ ngày 22/10 - 4/11/2010

VLTK II

Thân chúc đồng đạo vui cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.