Thể lệ thi đấu Thành Đô Tỷ Võ

24-11-2007

Sau những ngày chuẩn bị, giải đấu Thành Đô Tỷ Võ sắp được diễn ra tại ba tỉnh thành Đà Nẵng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, trong sự chờ đợi của võ lâm nhân sĩ.

 

Bổn Trang xin gửi đến võ lâm đồng đạo thể lệ của giải đấu này.

 

Vị trí trường đấu:

- Lôi đài – Thành Đô: tọa độ 229/ 223

 

 

- Bản đồ thi đấu: Sơn Giang Sách Kiều:

 

 


Các hình thức thi đấu:

1) Lôi đài đơn đấu cá nhân :

a) Cách thức đăng ký:

 

- Đăng ký với chủ lôi đài Thành Đô(tọa độ 229/223)

- Sau khi hai thành viên tham dự tiến hành tổ đội với nhau, đội trưởng đến báo danh xin tham gia thi đấu.

- Chọn: Lôi đài liên đấu sư môn (cá nhân)

 

 

 

b) Quy tắc thắng thua:

 

- Đăng ký thành công , hai thành viên đăng ký vào đấu trường , thời gian vào trận là 3 phút , sau 3 phút các đấu thủ chưa vào đấu trường thì sẽ bị xử thua .

- Sau khi vào Lôi đài, hai thành viên phải tách ra đứng về 2 phía của bản đồ Sơn Giang Sách Kiều , hết 3 phút chuẩn bị, cuộc đấu chính thức bắt đầu.

- Thời gian thi đấu là 10 phút , sau 10 phút nếu không phân bại thắng thua sẽ tiến hành bắt thăm để chọn ra người chiến thắng.

- Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng.

 

Lưu ý:Thành viên thi đấu được phép dùng tất cả các vật dụng, thuốc công kích trong hành trang.

 

 

2) Lôi đài tổ đội chiến đấu:

 

Đội hình: Bốn người một tổ đội, 2 tổ đội thi đấu đối kháng.

 

a) Cách thức đăng ký

 

- Đăng ký với chủ lôi đài Thành Đô (tọa độ 229 / 223)

- Sau khi thành viên mỗi đội tham dự tổ đội với nhau, đội trưởng đến báo danh xin tham gia thi đấu.

- Chọn: Tổ đội đội chiến Lôi đài

 

 

 

b) Quy tắc thắng thua:

 

- Đăng ký thành công, phe đăng ký vào đấu trường đợi đội ngũ còn lại khiêu chiến, thời gian vào trận của hai đội là 3 phút , sau 3 phút các đấu thủ chưa vào đấu trường sẽ bị xử thua .

- Sau khi vào Lôi đài, hai chiến đội phải tách ra đứng về hai phía của bản đồ Sơn Giang Sách Kiều, hết 3 phút chuẩn bị, cuộc đấu chính thức bắt đầu.

- Thời gian thi đấu là 15 phút. Sau 15 phút nếu không phân bại thắng thua sẽ tiến hành bắt thăm để chọn ra đội chiến thắng.

- Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng.

 

Lưu ý : Thành viên thi đấu được phép dùng tất cả các vật dụng, thuốc công kích trong hành trang.

 

Chưởng quản kính bút.