Thời gian chính thức gộp server

06-07-2010

- Thông báo ngày chính thức sát nhập server

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống server và chuẩn bị thật chu đáo cho việc gộp server, Bổn Trang xin thông báo thời gian chính thức sát nhập các server như sau:

Máy chủ 1 Máy chủ 2 Mảy chủ mới Thời gian gộp
Thiên Ưng Thần Ưng Việt Ưng Thứ Ba - ngày 13/07/2010
Bạch Phụng Hỏa Phụng Ngọc Phụng Thứ Tư - ngày 14/07/2010
Phi Phụng Hắc Ưng Đại Ưng Thứ Tư - ngày 14/07/2010

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo chuẩn bị thật tốt cho hành trình bôn tẩu giang hồ. Thân chúc đồng đạo có những ngày vui cùng thế giới võ lâm.