Thời gian mới của tính năng Sát Thủ Đường

04-11-2010

- Sát Thủ Đường với những cập nhật mới nhất

Quý đồng đạo thân mến!

Sau bảo trì ngày mai - 05/11/2010, tính năng Sát Thủ Đường sẽ có những cập nhật mới, thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi:

Điều chỉnh thời gian Sát Thủ Đường như sau
Sát Thủ Đường Đợt 1 Bắt đầu từ 9h30 Tắt
Đợt 2 Bắt đầu từ 12h30 Mở

Với cập nhật mới về thời gian tính năng Sát Thủ Đường, Bổn Trang tin rằng đường hành tẩu của đồng đạo võ lâm sẽ thêm nhiều điều bất ngờ thú vị.