Thông báo khẩn cho Chính Ưng, Thiên Phụng và Trí Long

27-01-2011

- Chính Ưng, Trí Long và Thiên Phụng vui lòng lưu ý

Quý nhân sĩ hiện bôn tẩu tại Chính Ưng, Thiên Phụng và Trí Long vui lòng lưu ý các điểm quan trọng như sau:

  • Hiện nay, tại 03 máy chủ nói trên không cho phép bảo lưu công trạng, vì vậy Bổn Trang từ chối giải quyết các trường hợp rủi ro sau khi chuyển server mà không có bảo lưu.
  • Ngày mai - thứ Sáu - 28/01/2011, hệ thống sẽ mở lại chức năng bảo lưu trên các cụm máy chủ Chính Ưng, Thiên Phụng và Trí Long, vì vậy các nhân vật chuyển đến có thể thực hiện nhận điểm bảo lưu như bình thường.

Trong trường hợp quý nhân sĩ bôn tẩu tại 03 máy chủ trên có bất kỳ khiếu kiện nào về việc chuyển server trong tuần này, vui lòng liên hệ với Bổn Trang trước 16h00 hôm nay - 27/01/2011 thông qua đường dây nóng 1900 561 558. Sau thời gian này, Bổn Trang từ chối tất cả các khiếu kiện liên quan.

Nay thông báo để đồng đạo nắm bắt thông tin kịp thời, đồng đạo vui lòng theo dõi để đường hành tẩu được thuận lợi.