Tiến hành gộp một số máy chủ

05-01-2011

- Tiếp tục tiến hành gộp một số máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm giúp đồng đạo có nhiều cơ hội giao lưu các anh hùng bốn phương, trong thời gian tới Bổn Trang tiếp tục cho gộp một số máy chủ, cụ thể như sau:

Máy chủ 1 Máy chủ 2 Máy chủ mới Thời gian
Địa Hổ Linh HổChính ƯngBổn Trang sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất
Quyền Long Kỳ ƯngThiên Phụng
Phi ƯngThiên HổTrí Long

Trong quá trình chuẩn bị gộp máy chủ, quý nhân sĩ tại các máy chủ có tên trong danh sách trên lưu ý như sau:

  • Bổn Trang sẽ tiến hành tạm đóng các tính năng: kết hôn, chuyển server, lập bang hội, chuyển đổi công trạng tại các máy chủ trên. Thời gian tiến hành đóng các tính năng trên từ ngày 06/01/2011 đến ngày 21/01/2011.
  • Bổn Trang sẽ xóa tất cả các bang hội không hoạt động tại các máy chủ nói trên.

Lưu ý

  • Trong tuần này, các tài khoản đã đăng ký chuyển server tại 6 máy chủ trên vẫn được chuyển bình thường.
  • Tại các máy chủ khác, các tính năng vẫn hoạt động bình thường.