Tiếp nhận thông tin chuyển server bị mất nhân vật

19-04-2010

- Tiếp nhận thông tin chuyển server bị mất nhân vật

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau đợt chuyển server tuần vừa qua - thứ Sáu ngày 16/04/2010, Bổn Trang nhận được nhiều phản hồi về việc chuyển server bị mất nhân vật, vì vậy, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Chính thức tiếp nhận và xử lý các trường hợp chuyển server

bị mất nhân vật vào ngày thứ Sáu 16/04/2010

Thời gian

Bổn Trang chính thức tiếp nhận thông tin từ ngày 19/04/2010 đến hết Chủ nhật - ngày 25/04/2010.

Phương thức

Quý nhân sĩ chuyển server bị mất nhân vật vào thời gian trên vui lòng liên hệ với Bổn Trang qua đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ.


Lưu ý

  • Bổn Trang chỉ hỗ trợ các trường hợp chuyển server bị mất nhân vật vào thứ Sáu - 16/04/2010.
  • Sau thời gian thông báo, Bổn Trang từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc chuyển server bị mất nhân vật.

Nay, Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ thấu tỏ tình hình.