Tiếp tục gộp một số máy chủ

04-08-2010

- Tiếp tục sát nhập một số máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm giúp đồng đạo có nhiều cơ hội giao lưu các anh hùng bốn phương, trong thời gian tới Bổn Trang tiếp tục cho sát nhập một số máy chủ, cụ thể như sau:

Máy chủ 1

Máy chủ 2

Mảy chủ mới

Thời gian gộp

Châu LongVương LongTiên Phụng Thứ Ba - ngày 10/08/2010
Lôi HổTrấn Hổ Kỳ Ưng Thứ Tư - ngày 11/08/2010
Phong HổVạn HổHỏa ƯngThứ Tư - ngày 11/08/2010

Lưu ý:

Trong quá trình sát nhập, đồng đạo bôn tẩu tại 06 máy chủ trên lưu ý như sau:

  • Khi tiến hành gộp máy chủ, tên nhân vật bị trùng sẽ giữ lại tên cho nhân vật có đẳng cấp cao hơn, tên nhân vật thấp hơn sẽ được thay đổi.
  • Bang hội bị trùng tên sẽ giữ lại tên cho bang hội có hạng nhân khí cao hơn, bang hội có nhân khí thấp hơn sẽ được đổi tên khác.
  • Ngưng chuyển server đối với các máy chủ đang trong quá trình chuẩn bị tiến hành gộp máy chủ (Châu Long,Vương Long, Lôi Hổ,Trấn Hổ,Phong Hổ,Vạn Hổ). Thời gian ngưng từ ngày 06/08/2010 - ngày 20/08/2010.
  • Các server trên, sau khi gộp thành máy chủ mới sẽ không còn bang chiếm giữ Thành Đô.
  • Tạm đóng tính năng kết hôn, lập bang hội đối với 06 cụm máy chủ trên, thời gian từ ngày 06/08/2010 – ngày 20/08/2010.