Tin nóng cập nhật vào ngày 09/07

06-07-2010

- Cập nhật mới vào ngày 09/07

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục những cập nhật mới nhất cho thế giới võ lâm trong thời gian tới, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Nộp trái cây nhận thưởng

Thời gian: Chỉnh sửa được cập nhật từ 00h00 ngày 09/07/2010.

Nội dung chỉnh sửa: Tại NPC Đường Minh Thành (giữa thành Biện Kinh): Loại bỏ phần thưởng nhận 1 trái cây ngẫu nhiên sau khi nộp 10 trái cây mỗi loại.

Đóng tính năng Cửa Hàng Tiền Lẻ

Cũng trong thời gian từ 00h00 ngày 09/07/2010, Bổn Trang sẽ đóng tính năng Cửa Hàng Tiền Lẻ tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

  • Ngưng đổi Tiền Lẻ ra điểm kinh nghiệm.
  • Ngưng đổi Ngân Phiếu của Dã Tẩu và Đại Ngân Phiếu ra Tiền Lẻ

Quý nhân sĩ nếu còn Tiền lẻ trong hành trang hãy nhanh chóng đổi kinh nghiệm trước thời gian đóng tính năng.