Tính năng Quốc Tịch sắp sửa ra mắt

01-06-2010

- Ra mắt tính năng Quốc Tịch

Trong tuần này, VLTK II sẽ có những bước chuyển mình để bắt đầu tháng sáu sôi động với những sự kiện lớn. Đầu tiên, Bổn Trang xin thông báo chi tiết đến đồng đạo về tính năng Quốc Tịch. Vào 00h00 thứ Bảy ngày 05/06/2010, tính năng Quốc Tịch chính thức khai mở.

Chi tiết như sau:

Tính năng Quốc Tịch

Đối tượngGhi chú
Nhân sĩ chưa có Quốc TịchĐược nhận ngay Quốc Tịch tại máy chủ mà mình đang bôn tẩu.
Nhân sĩ có Quốc Tịch A chuyển sang máy chủ BĐồng đạo chuyển từ máy chủ A sang máy chủ B sẽ bắt đầu quá trình nhập Quốc Tịch tại máy chủ B sau 21 ngày.
Nhân sĩ có Quốc Tịch A, đang trong quá trình gia nhập quốc tịch máy chủ B, chuyển thành công sang máy chủ C.Hủy quá trình sau 21 ngày nhập Quốc Tịch B, bắt đầu quá trình sau 21 ngày nhập Quốc Tịch C.
Nhân sĩ có Quốc Tịch A, đang trong quá trình gia nhập quốc tịch máy chủ B, chuyển thành công về máy chủ AHủy quá trình sau 21 ngày được nhập Quốc Tịch B, giữ nguyên quốc tịch A.

Với tính năng mới này, Bổn Trang tin rằng sẽ có nhiều thú vị bất ngờ trên hành trình bôn tẩu của quý nhân sĩ.

Lưu ý

  • Đăng ký Quốc Tịch tại NPC Triệu Phổ (Biện Kinh).
  • Kiểm tra Quốc Tịch tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện trang đầu tiên.