Trang bị sư môn Cái Bang Tịnh Y

17-07-2010

- Trang bị sư môn tím cấp 9 - Cái Bang Tịnh Y

Quý nhân sĩ thân mến!

Bổn Trang tiếp tục gửi đến đồng đạo võ lâm trang bị sư môn tím cấp 9 - môn phái Cái Bang Tịnh Y. Thân mời đồng đạo đón theo dõi.

Cái Bang Tịnh Y bôn tẩu giữa giang hồ

Bổn Trang sẽ tiếp tục gửi đến quý đồng đạo những hình ảnh trang bị sư môn trong thời gian sớm nhất.