Trang bị sư môn Thiếu Lâm Thiền Tông

07-07-2010

- Trang bị sư môn Thiếu Lâm Thiền Tông

Quý nhân sĩ thân mến!

Trang bị sư môn kế tiếp mà Bổn Trang muốn giới thiệu đến đồng đạo là trang bị của môn phái Võ Lâm Thiền Tông, thân mời đồng đạo cùng theo dõi.

Thiếu Lâm Thiền Tông ngao du giữa thiên địa

Thân chúc đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu.