Trang bị sư môn - Thiếu Lâm Tục Gia

13-07-2010

- Trang bị sư môn tím cấp 9 - Thiếu Lâm Tục Gia

Quý nhân sĩ thân mến!

Với mỗi môn phái, trang bị sư môn thể hiện bản sắc môn phái cùng những thanh thế và vị trí của đồng đạo trong võ lâm.

Hôm nay, Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo muôn nơi những hình ảnh mới nhất về trang bị sư môn tím cấp 9 - phái Thiếu Lâm Tục Gia. Thân mời đồng đạo đón xem.

Chiêm ngưỡng Thiếu Lâm Tục Gia trong trang bị sư môn tím

Bổn Trang sẽ tiếp tục gửi đến quý đồng đạo những hình ảnh trang bị sư môn trong thời gian sớm nhất.