Trang bị sư môn tím Ngũ Độc Cổ Sư

02-07-2010

- Trang bị sư môn Ngũ Độc Cổ Sư

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục cung cấp đến đồng đạo những hình ảnh trang bị sư môn tím cấp 9 của các môn phái võ lâm, Bổn Trang xin mời đồng đạo cùng chiêm ngưỡng trang bị sư môn tím cấp 9 của Ngũ Độc Cổ Sư.

Ngũ Độc Cổ Sư du ngoạn giang hồ trong trang bị sư môn hấp dẫn

Thân chúc đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu.