Vật phẩm mới tại Ngự Các ngày 17/12

15-12-2010

- Ngự Các cập nhật ngày 17/12

Quý nhân sĩ thân mến!

Ngự Các là một kho tàng cung cấp cho đồng đạo võ lâm những vật phẩm quý hiếm với công năng diệu kỳ để hỗ trợ đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.

Sau bảo trì ngày 17/12, Ngự Các sẽ có các vật phẩm mới như sau:

Vật phẩm mới

Vật Phẩm Giá bán (Xu)Tình trạng Vị trí Hạn tồn tại

Thái Dịch Đồ (hộp)

68Bán mới Thông Thiên Các 7 ngày

Thái Dịch Đồ (rương)

680

Lưu ý

  • 01 Thái Dịch Đồ (hộp) = 10 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ.
  • 01 Thái Dịch Đồ (rương) = 100 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ.

Thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.