Xóa bang hội có nhân khí dưới 10

08-10-2010

- Xóa tên bang hội có nhân khí dưới 10

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm mục đích xây dựng một môi trường game Võ Lâm Truyền Kỳ II thật sôi động và ngày càng hoàn thiện hơn. Trong thời gian sắp tới đây, Ban điều hành game VLTK II sẽ tiến hành xóa tên tất cả các bang hội có nhân khí dưới 10. Cụ thể như sau:

  • Thời gian xác nhận dữ liệu bang hội có nhân khí dưới 10: Vào ngày 10/10/2010.
  • Thời gian tiến hành xóa bang hội: Từ 14/10 - hết 15/10/2010.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời.