Ủy thác trồng Cây Bát Nhã: Phần thưởng hấp dẫn

15-09-2009

- Cập nhật phần thưởng ủy thác trồng Cây Bát Nhã

 

Với tính năng mới: Ủy thác trồng Cây Bát Nhã đã thực sự đem đến cho đồng đạo một sân chơi lý thú. Ngoài việc ủy thác trồng cây, đồng đạo còn có thể nhận ủy thác trồng cây giúp người khác ... Trồng cây, nhận thưởng bất ngờ và kết giao hảo hữu bốn phương.

 

NPC và vật phẩm hỗ trợ

NPC

Vị trí

Chức năng

Bản đồ

Tọa độ

 

NPC Võ LâmSứ Giả

Biện Kinh

179/178

- Nhận thưởng ủy thác trồng cây Bát Nhã.
- Đăng ký trồng cây giúp người khác.
- Nộp Bát Nhã Chứng Thư.
- Nhận thưởng trồng cây giúp.
- Kiểm tra số điểm tích lũy nhận trồng cây giúp người khác thành công.

Thành Đô

218/218

Tương Dương

169/182

Dương Châu

208/195

Tuyền Châu

183/186

Phượng Tường

216/196

Đại Lý

190/185


Bát Nhã Chứng Thư

- Có thể: giao dịch, bày bán, bán shop = 0 đồng.
- Không thể: ném ra, xếp chồng
- Độ nặng: 1
Hạn tồn tại: 15 ngày kể từ lúc nhận.

Vật phẩm hỗ trợ nhận trồng cây giúp người khác

Ghi chú trên vật phẩm:
“ Đã trồng thành công Cây Bát Nhã lớn”.

 

Tiếp tục nâng cấp những tính năng trong VLTK II, Bổn Trang xin cập nhật đến đồng đạo gần xa phần thưởng của tính năng Ủy thác trồng Cây Bát Nhã.

 

Phần thưởng cho người chơi nộp đủ 8 Bát Nhã Chứng Thư trong ngày

Người chơi sau khi ủy thác trồng cây thành công sẽ ngẫu nhiên nhận được Bát Nhã Chứng Thư và khi tích lũy đủ 8 Bát Nhã Chứng Thư trong ngày, người chơi đến đối thoại với NPC Võ Lâm Sứ Giả để nhận thưởng.

 

Phần thưởng sẽ là ngẫu nhiên trong số các vật phẩm sau:

 

Tên vật phẩm

Hạn sử dụng

Bàn Long Bích

15 ngày

 

Mặt nạ Sát Thủ Đường

Thần Nông Đơn

Thế Thân Phù

Tu Chân Yếu Quyết

Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp

Mật hàm Sư Môn

Đại Nhân Sâm quả

Thần Hành bí phổ

Tinh Điêu Hoa Cương

 

Phần thưởng cho các mức điểm tích lũy giúp người khác trồng cây

Đối với người chơi Nhận trồng cây giúp người khác, sau khi nộp Bát Nhã Chứng Thư thành công và đạt số điểm tích lũy theo quy định, người chơi đối thoại với NPC Võ Lâm Sứ Giả sẽ nhận được một trong số các phần thưởng sau:

 

Điểm tích lũy

Phần thưởng

Hạn sử dụng

150

1 Mật tịch 45 (tương ứng hệ phái)

Không hạn sử dụng

300

4 Nhân Sâm Vạn Năm

450

1 Mật Tịch 45 (tương ứng hệ phái)

600

1 Mật Tịch Môn Phái 70 (tương ứng hệ phái)

750

1 Tứ Linh Chiến Ý (4 phụ lục)

900

1 Rương Trấn Phái

15 ngày

1050

1 Tứ Linh Tử Y(4 phụ lục)

Không hạn sử dụng

1200

1 Thiên Thạch Linh Thạch

15 ngày

1350

4 Nhân Sâm Vạn Năm

Không hạn sử dụng

1500

1 Rương Yếu Quyết (theo Môn Phái)

15 ngày

1650

4 Nhân Sâm Vạn Năm

Không hạn sử dụng

1800

1 Định Hồn Thiên Thạch Linh Thạch

15 ngày

1950

4 Nhân Sâm Vạn Năm

Không hạn sử dụng

2100

1 Hoà Thị Bích

15 ngày

2250

4 Nhân Sâm Vạn Năm

Không hạn sử dụng

2400

1 Rương Trấn Phái

15 ngày

2650

1 Mật Tịch Môn Phái 70 (tương ứng hệ phái)

Không hạn sử dụng

2800

1 Thiên Thạch Linh Thạch

15 ngày

2950

1 Rương Yếu Quyết (theo Môn Phái)

3100

1 Hoà Thị Bích

3250

4 Nhân Sâm Vạn Năm

Không hạn sử dụng

3400

1 Ngũ Hành Mật Tịch

3550

4 Nhân Sâm Vạn Năm

3700

1 Định Hồn Thiên Thạch Linh Thạch

15 ngày

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Dạ Thảo Trở Lại & phần thưởng trồng Cây Bát Nhã nhỏ

 

>>>Cập nhật mới tính năng trồng Cây Bát Nhã lớn