z0Vagabon0z hoàn thành chuyển sinh 3

11-01-2011

- Thiếu Lâm Võ Tông z0Vagabon0z hoàn thành chuyển sinh lần 3

Quý nhân sĩ thân mến!

Dường như môn phái Thiếu Lâm đang chiếm ưu thế về số lượng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh lần 3, và giờ đây thế giới võ lâm lại đón chào thêm một đại diện Thiếu Lâm phái - z0Vagabon0z. Đây là nhân vật đầu tiên hoàn thành chuyển sinh 3 và thăng đến cấp lên 99.

Một số hình ảnh chuyển sinh lần 3 của Thiếu Lâm Võ Tông - z0Vagabon0z.

Còn quý nhân sĩ thì sao? Đã chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ chuyển sinh lần 3 chưa? Hãy nhanh chóng khám phá những tính năng thần kỳ sau khi mở thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.