zTxxDragonz - Nhân vật hoàn thành chuyển sinh 3

30-11-2010

- Xuất hiện nhân vật chuyển sinh lần 3

Quý nhân sĩ thân mến!

Như đã giới thiệu QuyenDieu là nhân sĩ đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh lần 3 của mình và chọn Hằng Nga là thần hộ pháp cho bước đường bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ có thể chiêm ngưỡng hình ảnh của QuyenDieu tại đây.

Và sau QuyenDieu là nhân vật zTxxDragonz cũng đã hoàn thành chuyển sinh lần 3 và sử dụng chiêu thức rất uy lực của Hậu Nghệ.

Một số hình ảnh về nhân sĩ đã hoàn thành chuyển sinh lần 3: zTxxDragonz.

Còn quý nhân sĩ thì sao? Đã chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ chuyển sinh lần 3 chưa? Hãy nhanh chóng khám phá những tính năng thần kỳ sau khi mở thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.