zXPhuongTrangXz và xZxNgaoThiênxZx

06-12-2010

- Xuất hiện nhân vật chuyển sinh lần 3

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau QuyenDieuzTxxDragonz là cặp đôi zXPhuongTrangXz và xZxNgaoThiênxZx cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 3 của mình. Sở hữu những bộ ngoại trang có chỉ số thật sự ấn tượng và đó cũng chính là mơ ước của bao nhiêu nhân sĩ đang hành tẩu giang hồ.

Hình ảnh hoàn thành chuyển sinh lần 3 của zXPhuongTrangXz và xZxNgaoThiênxZx.

Còn quý nhân sĩ thì sao? Đã chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ chuyển sinh lần 3 chưa? Hãy nhanh chóng khám phá những tính năng thần kỳ sau khi mở thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.