Cải lão hoàn đồng

Sau khi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chuyển sinh lần thứ nhất, quý nhân sĩ đã có những bước đột phá mới trong quá trình gia tăng công lực và tuyệt kỹ võ học. Thế giới võ lâm tiếp tục có những kỳ bí về tính năng Cải Lão Hoàn Đồng với nhiệm vụ: mở thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công - Thần Hình Thủ Chính.

Sau bảo trì - thứ Hai 28/06/2010, tính năng chuyển sinh - Cải Lão Hoàn Đồng chính thức ra mắt hệ thống nhiệm vụ lần 2.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Hai - 28/06/2010.
Cập nhật thuộc tính mới cho ngoại trang: sau bảo trì thứ Sáu 12/11/2010.

Hiệu quả nhận được khi chuyển sinh lần 2

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh, đồng đạo nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong Hiệu chuyển sinh (hỗ trợ Kháng tất cả + 12, hiệu quả thương dược 4%)
 • Ấn chuyển sinh (dùng để bật/tắt vòng sáng chuyển sinh, vũ khí phát sáng)
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 88, 90, 92
 • Đổi thú cưỡi Kỳ Lân
 • Đổi ngoại trang Uẩn Linh
 • Ngoại trang chuyển sinh (thuộc tính gồm 2 dòng như bảng dưới đây)

Tùy theo chuyển sinh theo hướng nào, đồng đạo nhận được 01 bộ ngoại trang (nón - áo - quần) như sau:

Hướng tu luyện Tên ngoại trang Thuộc tính dòng 1 Thuộc tính dòng 2
Long Tử Chuyển Sinh Trang (nón) Công kích 8% Kháng tất cả 6
Chuyển Sinh Y Độ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần) Chính xác tăng 160
Phụng Tử Chuyển Sinh Trang (nón) Xác suất xuất chiêu 3%
Chuyển Sinh Y Độ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần) Hỗ trợ tấn công tăng và hỗ trợ phòng thủ tăng 20%
Hổ Tử Chuyển Sinh Trang (nón) Giảm thọ thương 7%
Chuyển Sinh Y Nội phòng, ngoại phòng tăng 60 điểm
Chuyển Sinh Trang (quần) Sinh lực, nội lực tăng 5%
Ưng Tử Chuyển Sinh Trang (nón) Bỏ qua phòng ngự 5%
Chuyển Sinh Y Độ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần) Chính xác tăng 160

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Phần thưởng

Chỉ có nhân vật đã hoàn thành chuyển sinh lần 2 và đạt các cấp độ yêu cầu (88, 90 và 92) mới có thể nhận thưởng (áp dụng từ sau bảo trì 11/12/2010).

Cấp độ nhân vật Chi tiết
88 Nhận Phong Hiệu mới tùy theo hệ phái.
90 Có thể mua ngoại trang Văn Sử thuộc tính thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công tại Ấn chuyển sinh.
92

Đổi thú cưỡi Kỳ Lân từ Phiêu Vũ tại Ấn chuyển sinh.

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của Kỳ Lân là hạn tồn tại của ngựa Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Đối với ngựa Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì nhận được Kỳ Lân hạn tồn tại 30 ngày.

Lưu ý

  Phần thưởng cấp 88 sẽ được mặc nhiên cộng dồn vào nhân vật.

Công thức nâng cấp Kỳ Lân
Công thức Nhận được Ghi chú
1 Phiêu Vũ (có hạn tồn tại) + 100 Vàng 1 Kỳ Lân Hạn tồn tại của Kỳ Lân là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
1 Phiêu Vũ (không hạn tồn tại) + 100 Vàng 1 Kỳ Lân 30 ngày
Ngoại trang theo hướng tu luyện
Các loại ngoại trang
 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại trang.
 • Linh Lung ngoại trang.
Thao tác kích hoạt
 • Nhân vật mặc sẵn ngoại trang phù hợp lên người vào các ô Mão – Thượng Y – Hạ Y.
 • Mỗi lần kích hoạt 1 món trên người Mão – Thượng Y – Hạ Y.
 • Hệ thống trừ 100 Vàng trong hành trang mỗi khi kích hoạt thành công.
Cách Uẩn Linh Ngoại Trang tại Ấn chuyển sinh
Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Tử Ấn

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 100 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 4 thành Hỗn Nguyên Công.

Nhân vật đã luyện 4 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 4 thành vào ngoại trang.

Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại yrang.
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần uẩn linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành uẩn linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phụng Tử Ấn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ưng Tử Ấn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hổ Tử Ấn

Hướng dẫn chuyển sinh lần 2

Đối thoại với NPC Bạch Lão Tiên Sinh:"Đồng đạo đã luyện xong 2 thành Hỗn Nguyên Công, muốn tiếp tục luyện đến thành thứ 4 - Thần Hình Thủ Chính hãy đến đối thoại với NPC Minh Chủ Kim Sơn".

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Minh Chủ Kim Sơn

Điều kiện bắt đầu luyện Thần Hình Thủ Chính:
 • Đã luyện xong 2 thành Hỗn Nguyên Công (Chuyển Sinh 1).
 • Đạt đẳng cấp 99
 • Dư 2 tỷ kinh nghiệm
 • Có 1 Hỗn Nguyên Công Phổ trong hành trang

Sau khi kích hoạt luyện Thần Hình Thủ Chính sẽ xóa bỏ tất cả vật phẩm Tuyệt Tình Thạch, Trục Ảnh Thương, Bắc Lục Lâm Lệnh có sẵn trong hành trang và rương chứa đồ (hệ thống xóa bỏ các vật phẩm này nằm trong hành trang của nhân vật khi chọn dòng hoàn thành nhiệm vụ).

Sau khi chọn hướng tu luyện thành công, hệ thống xóa bỏ:

 • Ngoại trang chuyển sinh 2 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Ấn chuyển sinh tương ứng.
 • Phong Hiệu của 2 thành Hỗn Nguyên Công.

Lưu ý

Sau khi hoàn thành các thao tác chuyển sinh lần thứ 2, hệ thống sẽ:

 • Xóa đi nggoại trang chuyển sinh chuyển sinh lần 1.
 • Xóa danh hiệu chuyển sinh lần 1.
 • Xóa ấn chuyển sinh lần 1.
 • Đẳng cấp lùi về 88, điểm tiềm năng ở cấp 88.
Scroll Top