Cải lão hoàn đồng

Như quý đồng đạo đã biết, tính năng Cải Lão Hoàn Đồng (còn gọi là Chuyển Sinh) là một tính năng đang nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình của nhân sĩ võ lâm. Tính năng này đã trải qua lượt nhiệm vụ thứ nhất (mở thành thứ 2 Hỗn Nguyên Công) & lượt nhiệm vụ thứ hai (mở thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công).

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 12/11/2010.

Hiệu quả nhận được khi Chuyển Sinh lần 3

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Sinh, đồng đạo nhận được các phần thưởng sau:

 • Danh hiệu Chuyển Sinh (hỗ trợ Kháng tất cả + 14, hiệu quả thương dược 6%, hỗ trợ mật tịch 1%).
 • Ấn Chuyển Sinh (dùng để bật/tắt vòng sáng Chuyển Sinh, vũ khí phát sáng, đổi ngoại trang Uẩn Linh).
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 86, 88, 90, 92 (đặc biệt đổi Ngọc bội thêm chiêu thức mới).
 • Đổi thú cưỡi Kỳ Lân.
 • Đổi ngoại trang Uẩn Linh.
 • Ngoại trang Chuyển Sinh (thuộc tính gồm 2 dòng như bảng dưới đây).

Tùy theo Chuyển Sinh theo hướng nào, đồng đạo nhận được 01 bộ ngoại trang (nón - áo - quần) như sau:

Hướng tu luyện Tên ngoại trang Thuộc tính dòng 1 Thuộc tính dòng 2
Long Tử Văn Sử Đầu Công kích 9% Kháng tất cả 9
Văn Sử Y Độ tập trung tăng 7%
Văn Sử Trang Chính xác tăng 170 điểm
Phụng Tử Văn Sử Đầu Xác suất xuất chiêu 4%
Văn Sử Y Độ tập trung tăng 7%
Văn Sử Trang Hỗ trợ tấn công và Hỗ trợ phòng thủ 25%
Hổ Tử Văn Sử Đầu Giảm thọ thương 10%
Văn Sử Y Nội phòng, ngoại phòng tăng 80 điểm
Văn Sử Trang Sinh lực, nội lực tăng 7%
Ưng Tử Văn Sử Đầu Bỏ qua phòng ngự 7%
Văn Sử Y Độ tập trung tăng 7%
Văn Sử Trang Chính xác tăng 170 điểm

Phần thưởng hỗ trợ

Cách uẩn Linh ngoại trang tại các loại Ấn Chuyển Sinh
Hình ảnh Chức năng

Long Tử Ấn

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 100 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 6 thành Hỗn Nguyên Công.

- Nhân vật đã luyện 6 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 6 thành vào ngoại trang.

- Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại trang.
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.
 • Thiên Âm ngoại trang.
 • Thiếu Dương ngoại trang.

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành thao tác Uẩn Linh.

Hổ Tử Ấn

Phụng Tử Ấn

Ưng Tử Ấn

Lưu ý

 • Sau khi Chuyển Sinh, đẳng cấp nhân vật trở về 86.
 • Xóa bộ Chuyển Sinh ngoại trang thuộc tính 4 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa Phong hiệu của 4 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa Long/Phụng/Hổ/Ưng Tử ấn của 4 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 4 thành.

Hướng dẫn Chuyển Sinh lần 3

NPC liên quan
NPC Chức năng

Minh Chủ Kim Sơn

179/172 Tương Dương

Giao nhiệm vụ Chuyển Sinh 3 - Tu luyện Hỗn Nguyên Công thành thứ 6.
Điều kiện nhận nhiệm vụ
 • Nhân vật đã luyện thành công thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công (Chuyển Sinh 2).
 • Nhân vật đạt đẳng cấp 99 (không cần 2 tỷ điểm kinh nghiệm).
Điều kiện để Chuyển Sinh 3
 • Nhân vật đạt đẳng cấp 99 và dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm.
 • Nhân vật hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu.
 • Điểm nâng cấp Bạn đồng hành đạt 300 trở lên, Linh lực đạt 200.

Lưu ý

Khi nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh, hệ thống sẽ xóa hết các nhiệm vụ Sư môn đại sự kiện và nhiệm vụ thường nhật cá nhân, tổ đội ... hiện đang có của nhân vật.

Scroll Top