Bạn đồng hành

Làm thế nào để nâng cấp Bạn đồng hành? Làm sao để tăng điểm Linh lực? Những nội dung dưới đây giúp cho đồng đạo trả lời cho những câu hỏi trên.

Nâng cấp Bạn đồng hành

Cấp BđhKiểu Bạn đồng hànhĐiều kiệnGhi chú
Cấp 1

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thỏ trắng

Điểm nâng cấp từ 1 – 100 điểm

Nhận Bạn đồng hành cấp 1, có 2 cách:

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thỏ xám

Điểm nâng cấp từ 101 - 200 điểmKhi đủ điểm nâng cấp hệ thống tự động chuyển đổi kiểu Bạn đồng hành - Thỏ xám, Thỏ đen.

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thỏ đen

Điểm nâng cấp từ 201 - 300 điểm
Cấp 2 Ngẫu nhiên nhận được: Độc giáp trùng, Dơi, Hồ ly
 • Điểm nâng cấp lớn hơn 300
 • 7.000 điểm tu luyện
 • 100 vàng
 • 20 mảnh Thái dịch hỗn nguyên
Nâng cấp tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân
Cấp 3 Ngẫu nhiên nhận được: Sói rừng, Quạ đen, Cá sấu, Cóc, Dơi lửa, Bò cạp, Ngân hồ, Thương viên, Thụ quái, Gấu xám, Ong độc, Kim giáp
 • Điểm nâng cấp lớn hơn 600
 • Điểm Linh lực 200
 • 7.000 điểm tu luyện
 • 100 vàng
 • 30 mảnh Thái dịch hỗn nguyên
Cấp 4 Ngẫu nhiên nhận được: Hồng Bào Sứ Giả, Tây Bắc Tráng Hán, Nhất Phẩm Đường Mật Sứ, Xi Hỏa Trưởng Lão, Oa Khấu, Tiên Nữ, Nữ Tiêu Tiên, Trì Mâu Hộ Vệ.
 • Điểm nâng cấp 1.500 trở lên
 • Điểm Linh lực 600
 • 7.000 điểm tu luyện
 • 100 Vàng
 • 40 mảnh Thái dịch
 • 1 Trứng ngẫu nhiên
 • 1 vật phẩm Bàn Cổ Phủ (bán tại Ngự Các)

Nâng cấp tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân. Hiệu quả khi gọi Bạn đồng hành như sau:

 • Giảm thời gian thu thập tài nguyên - 1 giây (còn 3 giây).
 • Hiệu quả hỗ trợ.
 • Hỗ trợ: KTC + 3.

Điểm nâng cấp và điểm Linh lực

Điểm nâng cấp và điểm Linh lực có thể nhận từ các nguồn sau

Các nguồn nhận điểm nâng cấp và Linh lực
ĐiểmNguồn cố địnhCác nguồn khác
Điểm nâng cấp
 • Hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, rèn luyện Bạn đồng hành (tham khảo chi tiết tại đây)
 • Giao đấu, so tài giữa 2 Bạn đồng hành (tham khảo nội dung So tài)
 • Bạn đồng hành cấp 1 có thể sử dụng Trứng ngẫu nhiên bán tại Ngự Các.

Các nguồn dưới đây có thể thay đổi, để nắm rõ hơn, đồng đạo vui lòng theo dõi tin tức thường xuyên tại trang chủ VLTK II http://volam2.zing.vn

 • Trồng túi Hạt giống
 • Sử dụng ngôi sao may mắn
Điểm Linh lực
 • Sử dụng Trứng ngẫu nhiên
 • Đổi từ điểm kinh nghiệm
Điểm Linh lực
 • Điểm Linh lực là điều kiện để nâng cấp Bạn đồng hành từ cấp 2 lên cấp 3.
 • Là điều kiện để Cải lão hoàn đồng lần 3 (chuyển sinh lần 3).
Số lần luyệnKinh nghiệm của nhân vật bi tiêu haoĐiểm Linh lực của Bạn đồng hành nhận đượcGhi chú
1 50.000.0004Mỗi nhân vật có thể đổi điểm Linh lực tối đa 5 lần trong 1 ngày.
2 50.000.0004
3 50.000.0003
4 50.000.0002
5 50.000.0002

Lưu ý

 • Điểm nâng cấp Bạn đồng hành có thể cộng dồn khi nâng cấp.
 • Thuần thú thuật cấp 2: Điểm Linh lực tích lũy tối đa là 200.
 • Thuần thú thuật cấp 3: Điểm Linh lực tích lũy tối đa là 600.
 • Thuần Thú Thuật cấp 4: Điểm Linh lực tối đa là 1.500.

Đổi kiểu Bạn đồng hành, nhận điểm từ đập Trứng ngẫu nhiên

Trứng ngẫu nhiên
Hình ảnhGhi chú
Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Trứng ngẫu nhiên

Trứng ngẫu nhiên bán tại Ngự Các, giá 80 Xu. Nhấn chuột phải vào Trứng ngẫu nhiên để sử dụng các chức năng:

 • Đổi kiểu Bạn đồng hành sang loại khác.
 • Kích hoạt Bạn đồng hành cấp 1 (nếu nhân vật chưa có Bạn đồng hành)
 • Sử dụng nhận 10 điểm nâng cấp hoặc 1 điểm Linh lực

Lưu ý:

 • Khi nhấn chuột phải sử dụng Trứng ngẫu nhiên, nếu không chọn bất cứ dòng nào thì Trứng ngẫu nhiên vẫn mất đi.
 • Sử dụng Trứng ngẫu nhiên trong hành trang của nhân vật phải có Bàn cổ phủ.
Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bàn cổ phủ

 • Nguồn gốc: Ngự Các
 • Giá bán: 20 Xu
 • Lưu ý: Bàn cổ phủ được trừ trong hành trang của nhân vật.
Sử dụng Trứng ngẫu nhiên
Trạng thái Khi sử dụng Trứng ngẫu nhiên nhận được Điều kiện cần
Nhân vật chưa có Bạn đồng hành
 • Bạn đồng hành cấp 1
 • Nhân vật cấp 75 trở lên.
 • Học hết kỹ năng 55.
 • 10 mảnh Thái dịch hỗn nguyên.
 • 100 vàng.
 • 7.000 điểm tu luyện.
Nhân vật có Bạn đồng hành cấp 1
 • 10 điểm nâng cấp
  Nhân vật có Bạn đồng hành cấp 2

  Nhận được 1 trong các dòng sau:

  • 10 điểm nâng cấp
  • 1 điểm Linh lực
  • Đổi kiểu Bạn đồng hành như: Độc giáp trùng, Dơi, Hồ ly

  Khi sử dụng Trứng ngẫu nhiên để đổi tên Bạn đồng hành, sẽ tiêu hao 1 Nữ Oa Tinh Thạch.

  Nhân vật có Bạn đồng hành cấp 3

  Nhận được 1 trong các dòng sau:

  • 1 điểm Linh lực
  • Đổi kiểu Bạn đồng hành như: Sói rừng, Quạ đen, Cá sấu, Cóc, Dơi lửa, Bò cạp, Ngân hồ, Thương viên, Thụ quái, Gấu xám, Ong độc, Kim giáp
  Nhân vật có Bạn đồng hành cấp 4
  • 1 điểm Linh lực
  • Đổi kiểu Bạn đồng hành như: Hồng Bào Sứ Giả, Tây Bắc Tráng Hán, Nhất Phẩm Đường Mật Sứ, Xi Hỏa Trưởng Lão, Oa Khấu, Tiên Nữ, Nữ Tiêu Tiên, Trì Mâu Hộ Vệ.
  Scroll Top