Scroll Top

Quốc Tịch

VLTK II sẽ có những bước chuyển mình để bắt đầu tháng sáu sôi động với những sự kiện lớn. Đầu tiên, Bổn Trang xin thông báo chi tiết đến đồng đạo về tính năng Quốc Tịch. Vào 00h00 thứ Bảy ngày 05/06/2010, tính năng Quốc Tịch chính thức khai mở.

Tính năng Quốc Tịch

Đối tượngGhi chú
Nhân sĩ chưa có Quốc Tịch Được nhận ngay Quốc Tịch tại máy chủ mà mình đang bôn tẩu.
Nhân sĩ có Quốc Tịch A chuyển sang máy chủ B Đồng đạo chuyển từ máy chủ A sang máy chủ B sẽ bắt đầu quá trình nhập Quốc Tịch tại máy chủ B sau 21 ngày.
Nhân sĩ có Quốc Tịch A, đang trong quá trình gia nhập quốc tịch máy chủ B, chuyển thành công sang máy chủ C. Hủy quá trình sau 21 ngày nhập Quốc Tịch B, bắt đầu quá trình sau 21 ngày nhập Quốc Tịch C.
Nhân sĩ có Quốc Tịch A, đang trong quá trình gia nhập quốc tịch máy chủ B, chuyển thành công về máy chủ A Hủy quá trình sau 21 ngày được nhập Quốc Tịch B, giữ nguyên quốc tịch A.

Với tính năng mới này, Bổn Trang tin rằng sẽ có nhiều thú vị bất ngờ trên hành trình bôn tẩu của quý nhân sĩ.

Lưu ý

  • Đăng ký Quốc Tịch tại NPC Triệu Phổ (Biện Kinh).
  • Kiểm tra Quốc Tịch tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện trang đầu tiên.
Việc nhập quốc tịch sau khi chuyển server đã không còn gì mới lạ đối với quý nhân sĩ, nhưng nhằm giúp đồng đạo nắm rõ hơn về cách thức gia nhập, Bổn Trang thân mời quý đồng đạo theo dõi bài hướng dẫn cách gia nhập quốc tịch sau khi chuyển server:

Các bước gia nhập quốc tịch sau khi chuyển server

  • Sau khi chuyển server, nhân sĩ muốn gia nhập quốc tịch của server mới, phải đến đăng ký gia nhập tại NPC Triệu Phổ. Thời gian chờ gia nhập được tính từ lúc bắt đầu đăng ký.
  • Sau khi hết thời gian chờ, nhân vật đến NPC Triệu Phổ nhận quốc tịch mới.
  • Thời gian này kéo dài 21 ngày, thời gian sẽ được hệ thống tự động đếm ngược từ 20 ngày 23h59 phút.

Quy tắc nhập quốc tịch

Đối tượngGhi chú

Nhân sĩ có quốc tịch A chuyển sang máy chủ B.

Bắt đầu quá trình sau 21 ngày sẽ được nhập quốc tịch máy chủ B.

Nhân sĩ có quốc tịch A, đang trong quá trình gia nhập quốc tịch máy chủ B, chuyển thành công sang máy chủ C.

Hủy quá trình sau 21 ngày nhập quốc tịch B, bắt đầu quá trình sau 21 ngày nhập quốc tịch C.

Nhân sĩ có quốc tịch A, đang trong quá trình gia nhập quốc tịch máy chủ B, chuyển thành công về máy chủ A.

Hủy quá trình sau 21 ngày được nhập quốc tịch B, giữ nguyên quốc tịch A.

Ví dụ: Nhân vật A từ Thăng Long chuyển sang Hồng Ưng vào lúc 08h20 ngày 01/09/2010 thì đến 08h20 ngày 22/09/2010 mới được nhận quốc tịch tại máy chủ Hồng Ưng.

Kiểm tra Quốc tịch tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện trang đầu tiên.

NPC đăng ký quốc tịch

Đồng đạo muốn đang ký quốc tịch đến gặp NPC Triệu Phổ ở thành Biện Kinh.

Triệu Phổ

Biện Kinh 174 / 166

Đăng ký quốc tịch

Xác nhận gia nhập quốc tịch

Thông báo thời gian chờ