Scroll Top

Nhiệm vụ sư môn

Bí mật về tấm bản đồ Sơn Hà Xã Tắc đã khơi mở trong tâm trí bạn nhiều hiếu kỳ. Bạn muốn tự mình khám phá hết những bí mật đó?

Nhưng, một khi tài nghệ bạn chưa thông thì làm sao có thể vượt qua bao thử thách trên giang hồ? Nếu muốn tiếp tục theo đuổi mục đích đó thì bắt buộc bạn phải tầm sư học đạo.

Song, sư môn của các phái có mắt tinh tường, chỉ thu nạp những đệ tử mà họ cho là xứng đáng. Vì thế, để được lọt vào tầm ngắm của họ thì bạn phải trải qua nhiều thử thách gian nan ban đầu…

Nhiệm vụ Sư môn

Giới thiệu

- Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên.

- Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ đơn giản: nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn: nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến: nhân vật từ cấp 60 trở lên
Các buớc thực hiện

- Đến chưởng môn nhân nhận nhiệm vụ.

- Theo chỉ định của Chưởng Môn, bạn đi đánh đủ số quái vật mà Chưởng Môn yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh.

Lưu ý

- Sau khi giao nhiệm vụ, Chưởng Môn sẽ đưa bạn đến khu vực có loại quái phù hợp.

- Hệ thống sẽ phát thông báo cho bạn biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

- Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.

- Mỗi 50 điểm sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho bạn một Lệnh Bài Sư Môn.

Nhiệm vụ cơ duyên

- Trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên bạn có cơ hội nhận nhiệm vụ cơ duyên

- Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, bạn sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, bạn mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ.

- Phần thưởng: Nhận được Mật Tịch Sư Môn hay các Mật Tịch khác.