Scroll Top

Thái Nhất Tháp

Từ khi Kiếm Ma Giang Biệc Hạc bị Thiên Sư diệt trừ, thiên hạ yên bình chưa bao lâu thì một nhân vật thần bí mang tên Gia Luật Phi Hồng xuất hiện. Y tự phụ võ công cao cường, hành tung bất định, diệt sát anh hùng hào kiệt khắp nơi khiến thiên hạ căm phẫn.

Lúc bấy giờ, võ lâm trung nguyên có lời đồn rằng: "Gia Luật Phi Hồng đã tìm được Thái Nhất Tháp trong truyền thuyết, kế thừa tuyệt thế thần binh và tinh hoa võ học bên trong bảo tháp. Nếu để ác ma tung hoành sẽ trở thành mối đại họa cho giang hồ".

Tình thế nguy cấp, Đại Hội Võ Lâm được tổ chức để thế thiên hành đạo. Vô số cao thủ cửu đại môn phái đồng tâm hiệp lực tiến vào Phạn Thiên Lâm - nơi được cho là ẩn giấu huyền cơ của Thái Nhất Tháp - tìm cách tiêu diệt Gia Luật Phi Hồng.

Nhân sĩ đã sẵn sàng?

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 28/07/2014.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tiên Phong Dương Tôn Bảo
 • Vị trí: Tương Dương - 175/178.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tổ đội 4 tới 8 thành viên và phải khác hệ phái.
  • Các thành viên tham gia vượt ải phải đạt đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái.
  • Hai hình thức vượt ải:
   • Tiêu hao 20 điểm tinh lực/nhân vật.
   • Đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh.

Tham gia

Hình ảnhChi tiết
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào ải 1 Nhiên Tịch Chi Thương

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải.

Có 2 hình thức là "Mở ải thường" và "Hình thức sao chép" (tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh, tăng sức đánh và Sinh lực).

Võ Lâm Truyền Kỳ II Tiêu diệt Ngọc Tu La Tiêu Dịch
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào ải 2

Võ Lâm Truyền Kỳ II Tiêu diệt Boss Cửu Long Thôn Vân Thú
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào ải 3
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiêu diệt Mộc Quế Anh và Dương Tôn Bảo để vượt qua ải

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 1 Tịch Tà Chi Hí

Võ Lâm Truyền Kỳ II Tiêu diệt Thần Thú Tịch Tà
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào khu vực Thái Nhất Tháp Trung
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 2 Nghiệp Nhẫn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tiêu diệt Hoang Hỏa Lưu Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào khu vực Thái Nhất Tháp Đỉnh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 3 Hàng Long Hữu Hối
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tiêu diệt Boss Gia Luật Phi Hồng

Thái Nhất Tháp bao gồm 6 cửa ải, mỗi lần thành công chinh phục 1 ải, nhân sĩ sẽ nhận được các Ruơng Đồng, Rương Bạc, Rương Vàng ẩn chứa nhiều phần thưởng quý giá.

Phần thưởng kinh nghiệm - rương

Điểm kinh nghiệm
ẢiĐiểm kinh nghiệm
1 2.000.000/nhân vật
2 2.200.000/nhân vật
3 3.000.000/nhân vật
4 3.300.000/nhân vật
5 3.600.000/nhân vật
6 4.000.000/nhân vật
Tăng thêm điểm kinh nghiệm
 • Ngoài ra, khi vượt ải, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng lên theo số lượng hệ phái:
Số lượng hệ pháiKinh nghiệm tăng thêm
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
 • Ví dụ: Khi tổ đội có 8 hệ phái tham gia vượt ải và thành công vượt qua ải 6 thì sẽ nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm + (4.000.000 x 100%) = 8.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật.
Số lượng rương

Khi vượt ải, số lượng bảo rương xuất hiện như sau:

ẢiRương
1 1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
2 1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
3 1 Rương Vàng
4 1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
5 1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
6 1 Rương Vàng

Phần thưởng Rương Đồng

Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 1
Thiết Tinh cấp 2 Thiết Tinh cấp 3
Huân Chương Anh Hùng --
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Viêm Linh Ti Da Ma Lang
Da Địa Long Huyền Viêm Thiết
Huân Chương Anh Hùng --
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Viêm Linh Ti Da Ma Lang
Da Địa Long Huyền Viêm Thiết
Huân Chương Anh Hùng --

Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Bạch Câu Hoàn Huyền Viêm Thiết
Đại Bạch Câu Hoàn Linh Đồ Đầu (chỉ định)
Bạch Câu Tiên Đơn Linh Đồ Y (chỉ định)
Đại Nhân Sâm Linh Đồ Khố (chỉ định)
1 Huân Chương Anh Hùng Linh Đồ Giới Chỉ (ngẫu nhiên)
2 Huân Chương Anh Hùng 1 Thái Nhất Lệnh
4 Huân Chương Anh Hùng 2 Thái Nhất Lệnh
10 Huân Chương Anh Hùng Viêm Linh Ti
Da Ma Lang Da Địa Long

Phần thưởng Rương Vàng

Phần thưởng Rương Vàng nhận theo 2 hình thức: Miễn phí hoặc sử dụng Thiên Kiêu Lệnh để mở (áp dụng cho cả Rương Vàng 1 và 2).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mở Rương Vàng miễn phí
 • Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Thiết Tinh cấp 1
Luyện Lô Thiết Khoáng Thiết Tinh cấp 2
Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Thiên Lý Truyền Âm Phù Viêm Linh Ti
Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Da Ma Lang
Bồi Nguyên Đơn Da Địa Long
Băng Tinh Thạch Linh Đồ Đầu (ngẫu nhiên)
Bạch Cầu Hoàn Linh Đồ Y (ngẫu nhiên)
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Linh Đồ Khố (ngẫu nhiên)
1 Huân Chương Anh Hùng 2 Huân Chương Anh Hùng
4 Huân Chương Anh Hùng 10 Huân Chương Anh Hùng
Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Bạch Cầu Hoàn 1 Thái Nhất Lệnh
Đại Bạch Cầu Hoàn 2 Thái Nhất Lệnh
Bạch Cầu Tiên Đơn 4 Thái Nhất Lệnh
Đại Nhân Sâm Huyền Viêm Thiết
1 Huân Chương Anh Hùng Viêm Linh Ti
2 Huân Chương Anh Hùng Da Ma Lang
4 Huân Chương Anh Hùng Da Địa Long
10 Huân Chương Anh Hùng Linh Đồ Đầu (chỉ định)
Linh Đồ Khố (chỉ định) Linh Đồ Y (chỉ định)
Linh Đồ Giới Chỉ (ngẫu nhiên) -

Lưu ý

 • Phần thưởng khi mở rương miễn phí không thể giao dịch.
 • Phần thưởng khi mở rương bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.