Scroll Top

Báo Danh Nhận Thưởng

Báo Danh Nhận Thưởng là một tính năng cực kỳ hấp dẫn và thú vị sẽ góp mặt cùng nhân sĩ từ tháng 3/2016. Qua đó, khi đăng nhập mỗi ngày, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng hỗ trợ hữu ích cũng như tích lũy được số ngày online liên tục để nhận quà tặng cao cấp hơn.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2016.
 • Điều kiện: Tất cả nhân sĩ đều có thể tham gia.

Hướng dẫn tham gia

  • Mỗi ngày, khi đăng nhập vào game sẽ xuất hiện bảng báo danh nhận thưởng.
  • Nhân sĩ cũng có thể mở bảng báo danh thông qua biểu tượng dưới màn hình.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Khi bảng báo danh hiển thị, hệ thống sẽ xác nhận và tích lũy số ngày online cho nhân vật.
  • Đồng thời, nhân vật cũng sẽ được nhận một phần quà đăng nhập mỗi ngày tương ứng.
  • Lưu ý: Mỗi ngày, nhân vật phải mở bảng báo danh để xác nhận thì hệ thống mới có thể tích lũy được số ngày online.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Ngoài ra, bảng báo danh còn là nơi nhắc nhở nhân sĩ về các hoạt động hấp dẫn đang diễn ra cũng như những phần thưởng quý hiếm có thể nhận được từ hoạt động đó.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đặc biệt, khi tích lũy được số ngày online liên tục đến mốc nhất định, nhân sĩ có thể nhận được rất nhiều kỳ trân dị bảo giá trị liên thành.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phần thưởng báo danh

Phần thưởng mỗi ngày

Nhận được ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Hắc Ngọc Đoạn Thục Cao 1 Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
1 Sinh Sinh Hóa Tán 1 Kim Lăng Tửu
1 Luyện Lô Thiết Khoáng 1 Tẩy Tâm Thạch Khoáng
1 Tiêu Kiếp Tán 1 Ngưng Tinh Lộ
1 Thiết Tinh cấp 1 1 Thiết Tinh cấp 2
1 Hoán Tiêu Lệnh 1 Mảnh Thiên Thạch
1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 1 -
Phần thưởng báo danh 3 ngày liên tục

Nhận được 1 tiểu Tinh Lực Hoàn.

Phần thưởng báo danh 5 ngày liên tục

Nhận được Túi Quà Báo Danh Sơ Cấp. Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Quân Công Chương 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 3
1 Luyện Lô Thiết cấp 3 5 Mảnh Thiên Thạch
5 Thiên Thạch 1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 2
Phần thưởng báo danh 7 ngày liên tục

Nhận được 1 tiểu Tinh Lực Hoàn.

Phần thưởng báo danh 14 ngày liên tục

Nhận được 1 Lệnh Bài Độ Cống Hiến Bang Hội.

Và 1 Túi Quà Báo Danh Trung Cấp. Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Quân Công Đại 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 3
1 Luyện Lô Thiết cấp 3 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4
1 Luyện Lô Thiết cấp 4 10 Thiên Thạch
1 Thiết Tinh cấp 3 1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3
Phần thưởng báo danh 21 ngày liên tục

Nhận được 1 Lệnh Bài Độ Cống Hiến Bang Hội.

Và 1 Túi Quà Báo Danh Cao Cấp. Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Quân Công Đại 1 Quân Công Huy Hoàng
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 1 Luyện Lô Thiết 4
1 Thiên Thạch Tinh Thạch 1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3
1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4 -
Phần thưởng báo danh 28 ngày liên tục

Nhận được 2 Lệnh Bài Độ Cống Hiến Bang Hội.

Và 1 Túi Quà Báo Danh Hào Hoa. Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Quân Công Đại 1 Quân Công Huy Hoàng
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 1 Luyện Lô Thiết 4
1 Linh Thạch khóa 1 1 Linh Thạch khóa 2
1 Linh Thạch khóa 3 1 Linh Thạch khóa 4
1 Linh Thạch khóa 5 1 Linh Thạch khóa 6
1 Thiết Tinh cấp 4 1 Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Thiên Thạch Linh Thạch 1 Tiểu Định Hồn
1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4 -

Lưu ý

 • Qua tháng mới sẽ reset lại số lần báo danh liên tục. Nhân vật có thể tiếp tục báo danh lại cho tháng tiếp theo.
 • Đối với phần thưởng các mốc báo danh liên tục 3, 5, 7, 14, 21 và 28 ngày: Nhân vật phải báo danh liên tục mới được tính và nhận thưởng.
 • Ví dụ: Nhân sĩ tích lũy online liên tục được 7 ngày, tuy nhiên ngày 8 không online, khi online trở lại vào ngày thứ 9 thì số ngày online liên tục sẽ tính lại là 1.
 • Tất cả phần thưởng nhận được đều không thể giao dịch.
 • Nếu online nhưng bảng báo danh không hiện, nhân sĩ phải mở bảng báo danh qua biểu tượng phía dưới thì hệ thống mới xác nhận báo danh thành công.