Scroll Top

Tủ Áo Thiên Biến Tiếu

Trong lần hội ngộ cùng các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ để bàn luận về vấn đề tiêu diệt bọn lục lâm thảo khấu đang ngày một lộng hành, hà hiếp bách tính vô tội khắp nơi, vì phải phi ngựa suốt một chặng đường khá dài nên có rất nhiều nhân sĩ mệt mỏi, hành trang lắm lem bùn đất làm mất đi phần nào vẻ đẹp uy nghi và khí phách của đấng anh hùng.

Trở về gia trang, hình ảnh ấy cứ hiện ra trong tâm tư của Bổn Trang. Sau nhiều ngày đêm thức trắng, Bổn Trang cũng đã chế tạo ra được bảo vật vô cùng hữu ích, đó chính là Tủ Áo Thiên Biến Tiếu. Chỉ cần mang theo vật phẩm nhỏ nhắn này trong tay, bất kỳ lúc nào nhân sĩ võ lâm có thể làm đẹp cho nhân vật của mình bởi những bộ ngoại trang lộng lẫy hoặc uẩn linh vào ngoại trang.

Và kể từ ngày 08/03/2013, nhân sĩ võ lâm đã có thể nhận Tủ Áo Thiên Biến Tiếu từ tay vị nữ hiệp Lưu Tư Anh xinh đẹp có quê quán ở Dương Châu (208/201). Sau đây, Bổn Trang thân mời chư vị bằng hữu cùng xem qua bài hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Tủ Áo Thiên Biến Tiếu (thông tin về việc bán mới vật phẩm Vé Tiếu Y Vàng/Bạc/Đồng quý đồng đạo vui lòng xem tại đây).

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK II
Lưu Tư Anh
 • Vị trí: Dương Châu (208/201).
 • Chức năng:
  • Nhận Tủ Áo Thiên Biến Tiếu.
  • Giới thiệu Tủ Áo Thiên Biến Tiếu.
VLTK II
Tủ Áo Thiên Biến Tiếu
 • Nguồn gốc: Nhận tại NPC Lưu Tư Anh.
 • Chức năng:
  • Chứa các loại ngoại trang.
  • Dùng điểm Tiếu Y Phương để mua/thuê ngoại trang lộng lẫy.
VLTK II
Vé Tiếu Y Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các (Thái Hoa Phường).
 • Chức năng: Sử dụng nhận được 1.000 Tiếu Y Phương.
VLTK II
Vé Tiếu Y Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các (Thái Hoa Phường).
 • Chức năng: Sử dụng nhận được 100 Tiếu Y Phương.
VLTK II
Vé Tiếu Y Đồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các (Thái Hoa Phường).
 • Chức năng: Sử dụng nhận được 10 Tiếu Y Phương.

Mua và thuê ngoại trang từ Tủ Áo Thiên Biến Tiếu

Hình ảnhGhi chú
VLTK II Đồng đạo nhấp phải vào Tủ Áo Tiếu Y Phương để mở giao diện tủ áo.
VLTK II Nhấp chuột trái vào ngoại trang để mặc thử.
VLTK II Nhấp đôi vào loại ngoại trang mà đồng đạo muốn thuê.
VLTK II

Chọn thời hạn thuê ngoại trang:

 • Thuê 01 tuần: Tiêu hao 100 điểm Tiếu Y Phương/01 món.
 • Thuê 01 tháng: Tiêu hao 300 điểm Tiếu Y Phương/01 món.
 • Mua vĩnh viễn: Tiêu hao 900 điểm Tiếu Y Phương/01 món.
VLTK II Sau đó nhấp vào nút "Mua" để mua ngoại trang.
VLTK II Nhấp đôi chọn "Uẩn Linh" đã lưu trữ trong tủ áo để ép vào ngoại trang.
VLTK II Sau đó nhấn vào nút "Uẩn" để thuê ngoại trang.

Cách lưu trữ uẩn linh vào Tủ Áo Thiên Biến Tiếu

Hình ảnhGhi chú
VLTK II Đồng đạo nhấp phải vào Uẩn Linh và chọn "Ta muốn lưu trữ".
VLTK II Nhấp vào "Xác định" để lưu trữ Uẩn Linh vào tủ áo.
VLTK II
 • Lưu trữ Uẩn Linh cẩn tiêu hao:
  • Uẩn Linh cấp 01: 10 Vàng.
  • Uẩn Linh cấp 02: 20 Vàng và 02 Khắc Bản.
  • Uẩn Linh cấp 03: 40 Vàng và 04 Khắc Bản.
 • Nếu đủ điều kiện lưu trữ, hệ thống sẽ thông báo lưu trữ Uẩn Linh thành công.
VLTK II
 • Sau khi lưu trữ Uẩn Linh thành công, thuộc tính của Uẩn Linh sẽ nằm sẵn trong tủ áo.
 • Mỗi lần thuê ngoại trang chỉ cần nhấp đôi vào thuộc tính Uẩn Linh muốn thêu, ngoại trang sẽ xuất hiện thuộc tính đó.
 • Tùy theo cấp của Uẩn Linh mà sẽ có nguyên liệu thêu khác nhau. 

Thân chúc đường hành tẩu của chư vị anh hùng hào kiệt võ lâm được thuận tiện và có thêm nhiều niềm vui mới thông qua Tủ Áo Thiên Biến Tiếu.