Scroll Top

Tụ Bảo Trai


Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Hoạt động Tụ Bảo Trai đầy ắp phần thưởng hấp dẫn sẽ tiếp tục ra mắt từ ngày 01/04/2018, điều chỉnh thêm nhiều phần thưởng mới Tẩy Tâm Thạch cấp 6, Luyện Lô Thiết cấp 6, Đá Quý cấp 6, Kim Xà cấp 5, Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội... Chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 01/04/2018.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/04/2018.
 • Tất cả nhân vật đều có thể tham gia.
 • Nội dung cập nhật từ tháng 04/2018:
  • Bỏ phần thưởng Mảnh Thiên Thạch và Thiên Thạch.
  • Thêm phần thưởng Tẩy Tâm Thạch cấp 6 và Luyện Lô Thiết cấp 6.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Chủ Thương Hội

 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (192/183)
  • Thành Đô (237/218)
  • Tương Dương (181/182)
 • Chức năng:
  • Mở Tụ Bảo Trai.
  • Nhận thưởng tích lũy Tụ Bảo Trai.
  • Dùng Thẻ Tháng nhận Huyền Thạch.

Võ Lâm II
Huyền Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Sơ Diễn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Trung Dũng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng hàng ngày.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Đại Phá Địa Huyền Cung.
  • Nhân sĩ kích hoạt Thẻ Tháng có thể nhận tại Chủ Thương Hội 10 cái.
 • Chức năng: Quay số miễn phí tại Tụ Bảo Trai.

Nội dung hoạt động

Võ Lâm II

 • Nhân sĩ sở hữu Huyền Thạch hoặc Thiên Kiêu Lệnh có thể đến Chủ Thương Hội để tham gia quay số Tụ Bảo Trai với 3 lựa chọn quay số như bên dưới:
  • Rút Ưu Đãi: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Huyền Thạch.
  • Rút Thưởng bằng Thiên Kiêu Lệnh: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Rút 10 lần: Tiêu hao 10 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Cách thức quay số của Tụ Bảo Trai tương tự như quay số nhận Đá Quý.
 • Phần thưởng quay số bằng Huyền Thạch không thể giao dịch.
 • Phần thưởng quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.
 • Riêng 2 phần thưởng Tẩy Tâm Thạch cấp 6 và Luyện Lô Thiết cấp 6 khi nhận đều có thể giao dịch bình thường.
 • Phần thưởng Túi Tam Dương Khai Thái: Khi mở túi sẽ được tùy chọn nhận 1 trang bị Kim Xà 5 sao không khóa.
 • Phần thưởng Túi Đá Quý cấp 1 - 6: Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 Đá Quý cấp 1 - 6 tương ứng.
 • Phần thưởng Rương Trang Bị Chiến Cuồng: Mở rương sẽ nhận được 1 trang bị Nón, Áo, Quần Chiến Cuồng tương ứng.
 • Phần thưởng Rương Vũ Khí Chiến Cuồng: Khi mở nhận được 1 trang bị vũ khí Chiến Cuồng theo hệ phái nhân vật.

Võ Lâm II

Phần thưởng

Phần thưởng quay số
Danh sách phần thưởng quay số Tụ Bảo Trai
1 Túi Đá Quý cấp 5 2 Đồng Tế Chi Nguyện
1 Thiết Tinh cấp 4 1 Rương Trang Bị Chiến Cuồng
1 Túi Đá Quý cấp 1 1 Túi Đá Quý cấp 2
1 Túi Đá Quý cấp 3 5 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
1 Thiên Thạch Tinh Thạch 1 Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội
1 Bạch Cầu Hoàn (7 ngày) 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5
1 Luyện Lô Thiết cấp 5 3 Nhân Sâm Dưỡng Vinh Hoàn (7 ngày)
1 Đấu Hồn 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 1 Rương Vũ Khí Chiến Cuồng
1 Kinh Mạch Đồng Nhân 1 Tụ Linh Hoàn (7 ngày)
1 Đại Bạch Cầu Hoàn (7 ngày) 1 Túi Đá Quý cấp 4
1 Kinh Mạch Ngân Nhân 1 Túi Tam Dương Khai Thái
3 Điền Thất Sa Đảm Hoàn (7 ngày) 3 Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn (7 ngày)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 6 (không khóa) 1 Luyện Lô Thiết cấp 6 (không khóa)
Phần thưởng tích lũy quay số

Tham gia quay số Tụ Bảo Trai bằng Thiên Kiêu Lệnh, nhân sĩ có thể tích lũy được lần quay để đổi những phần thưởng hấp dẫn như sau:

Số lần tích lũyPhần thưởng
100 1 Quân Công Huy Hoàng (30 ngày, không khóa)
1 Mật Tín Trưởng Môn (khóa)
500 1 Túi Đá Quý cấp 5 (không khóa)
1.000 1 Hỏa Phụng Linh (khóa)
2.000 2 Túi Đá Quý cấp 5 (không khóa)
3.000 1 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
5.000 1 Túi Tam Dương Khai Thái (không khóa)

Lưu ý

 • Sau khi nhân sĩ nhận thưởng mốc 5.000, hệ thống sẽ reset lại số lần tích lũy, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tích lũy và nhận thưởng lại từ đầu.
 • Chỉ quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh mới được nhận số lần tích lũy.